Vilka är begravda i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland, gotlänningar eller personer på genomresa?

Huvudsökande Sabine Sten. Medsökande Jonny Geber, lektor i Human Osteoarkeologi, Edinburgh universitet, Dan Carlsson Arendus, Visby
Arkeologi och antik historia, Campus Gotland Uppsala universitet
Cramergatan 3, 621 67 Visby
sabine.sten@arkeologi.uu.se
0498 – 10 8320
Vilka är begravda i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland, gotlänningar eller personer på genomresa?
Åren 2013 och 2014 utförde docent Dan Carlsson, Arendus i Visby, arkeologiska undersökningar i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland. Under dessa utgrävningar påträffades sju individer som 14C daterades till ca 970 – 1000 tal. Individerna analyserades osteologiskt på Campus Gotland Uppsala universitet. Det visade sig att två av individerna hade blivit dräpta. Undersökningarna är omfattande och visar hur ett tvärvetenskapligt och internationellt samarbete mellan arkeologi, osteologi, odontologi och medicin har beskrivit levnadsvillkoren hos de begravda individerna. Det finns ett stort internationellt intresse för svenska arkeologiska vikingatida material och det är viktigt att undersöka och dokumentera vikingatida skelettmaterial och göra resultaten tillgängliga för både nationella och internationella forskare. Resultaten kanske kan tillgängliggöras i framtiden i Gotlands Museums utställning. Den osteologiska undersökningen kommer att publiceras i en internationell högt rankad tidskrift. År 2019/2020 kompletterades den tidigare osteologiska undersökningen (Sten 2014) av Jonny Geber, Edinburgh universitet, som intresserade sig för materialet i samband med ett flertal besök på Campus Gotland som gästlärare/gästforskare. Med Gebers erfarenheter och kunskaper öppnas nya möjligheter att komplettera med andra metoder för att kunna berätta mera om individerna från Sankt Olofsholm begravningsplats.
2022 -2023
Totalt 32.500:-
Insamling
Isotopanalys (Sr/O) (8 prover)*
Kurs 13.0£ (15/2 – 2020) kostnad x 312.5 = 4.062,5/prov x 8 = 32.500:-
Pris/prov 312,5£
Dagens kurs 12,68sek/GBP förväntas stiga något så vi räknar på 13,SEK/GBP.

Totalsumman blir 312,5 GBP X 8 prover X 13,0 = 32.500 SEK.

*Analysen kommer att genomföras vid British Geological Survey, Keyworth, England, via School of History, Classics & Archaeology, University of Edinburgh, Scotland.
Den 10/4-2015 beviljade Gotlandsfonden 24.000:- för projektet Vetenskapliga undersökningar på tidigt kristna individer på Gotland. Medlen har använts för osteologisk analys, aDNA analys, isotopanalys, medicinska undersökningar och tandundersökningar.
1
Sankt-Olofsholm-2020-Projekt.docx
30
188.151.70.150
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
8:59 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se