Underhåll (tjärsmörjning) av byggnader

Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
Burs Norrlanda
bertil.larsson47@gmail.com
0708269657
Underhåll (tjärsmörjning) av byggnader
Det har uppstått ett behov av tjärsmörjning på stora delar av befintliga byggnader både vid fornstugan och vid hammars. Detta behov är större än det årliga underhållet som har varit gjort de senaste åren varför vi nu ansöker om hjälp för att täcka kostnaden för tjära.
Arbetet med tjärsmörjningen kommer att ske ideellt under sensommaren 2020.
Vi avser använda sojdbrännd tjära från Gotland.
September 2020
15 000
Vård
150 kr litern för tjära
15 000 blir då 100 liter tjära
1
7
151.177.6.111
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 22, 2020
9:27 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se