Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet

Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge org nr: 834000-0242
Bungemuseet
Bunge Hägur 119 624 64 Fårösund
majgun.blomberg@telia.com
0703-450017 (MG Blomberg)
Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet
Den ideella föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge vill genom sitt arbete och denna ansökan bevara museets kulturhistoriskt unika samlingar av byggnader och föremål i sina miljöer på museiområdet i Bunge. Därmed kan Bungemuseet, med byggnader från 1600-talets första hälft och vidare genom århundradena fram till 1930-talets skola, belysa människors levnadsförhållanden och villkor i olika kulturhistoriska sammanhang.
Genom Bungemuseet AB:s drift- och programverksamhet görs dessa samlingar tillgängliga för allmänheten för att i folkbildningssyfte öka förståelsen både för vår historia och framtid.

Projektet löper över kalenderåret 2020 och utförs enligt avtal med Rute Woodcraft / Krister Hafdell. Specificerad lista över aktuella insatser återfinns i bilaga 1. Alla insatser beslutas av styrelsen enligt en flerårig restaureringsplan. Alla arbetsinsatser dokumenteras, redovisas och utvärderas av föreningens styrelse vid årets slut.
2020-12-31
150.000 kronor
Vård
Kostnader: Arbete: 150.000:- inkl. skatter och avgifter enl tecknat avtal
Material: 25.000:- falbräder till tak och övrigt virke, kalk, sand mm.
Intäkter: 150.000:- ansökta projektmedel Gotlandsfonden

Ansökan har gjorts också till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för 2020 med 150.000 kronor avseende finansiering av detta projekt men ansökan har avslagits.

Anslag till mera omfattande restaureringsarbeten som ligger utanför de uppdrag som inbegrips i detta projekt har för år 2020 sökts hos Länsstyrelsen i Gotlands Län, 7:2-medel, samt Region Gotland, verksamhetsbidrag och avser total restaurering av klockstapeln i museets änge. Se bifogad fil.
Ansökan har gjorts också till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för 2020 med 150.000 kronor avseende finansiering av detta projekt men ansökan har avslagits.
Inga beviljade medel har erhållits för detta projekt
1
Projekt-GF-20.pdf
Projekt-GF-20.docx
Projekt-GF-20.pdf
19
155.4.6.235
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
1:20 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se