Stolar nya Albatrossmuseet i Herrvik.

Erik Hoffstedt, ordförande Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn
Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn, org. nr. 802468-5300.
Östergarn Sigdes 126, 623 68 Katthammarsvik
hoffstedt@tele2.se
0498-52307
Stolar nya Albatrossmuseet i Herrvik.
Föreningen Albatrossmuseet har i sex år arbetat med omvandling av en halvfärdig lokal i Herrvik till museum för samlingarna. Bygget har kunnat genomföras tack vare ideella insatser och bidragsgivare, bland andra Gotlandsfonden. Ombyggnaden är klar, nu inreds huset med montrar, AV-utrustning och textilier med sikte på invigning andra juli i år.
För att genomföra föreläsningar och lektioner behöver föreningen stolar. Med erfarenhet från Östergarns Bygdegård, som i omkring 10 år haft stapelbara stolar på vagn, har föreningen fastnat för stolar från PDJ interiör. Rimligt antal 25 stycken.
Stapelbara stolar EX 002 à 600:- inkl. moms 25 stycken 15 000 kronor
Vagn till dessa à 1475:- inkl. moms en stycken 1475 ”
Total kostnad 16 475 kronor.
Aldrig. Stolarna används framgent och tacksamhet riktas under tiden mot givaren.
15 000 kronor.
Vård
Kostnaden 16 475 kronor hoppas föreningen kunna täcka med bidrag 15 000 kronor, återstoden 1475 kronor tas av egna medel.
Nej.
Inga.
1
12
151.177.5.148
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 4, 2020
3:24 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se