Sockenbok Östergarns socken.

Östergarn-Gammelgarns hembygdsförenng 834002-0687
c/o kassör Gunilla Wigren Dahlin, Jacob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik.
bengt.klinvall@telia.com
072-5617885
Sockenbok Östergarns socken.
Hembygdsföreningen bildades 1989 Bedrivs med frivilliga insatser. Medlemsantalet 400 st. En grupp av 7 personer bildades och har bedrivit arbetet i studiecirkelform genom Studieförbundet Vuxenskolan. Intyg från Birgitta Nordling på Vuxenskolan som bifogas.
Betydelsen är att göra en beskrivning av socknen i dåtid och nutid.
Målet är att boken skall bli klar till julen 2020.
2020-12-31
10.000
Publicering
Kostnad för tryckning av 1.000 ex 120.000 kronor
beräknad kostnad för layout och utgivning 80.000 kronor
beräknade kostnader för fotografier, kopiering och konsulter 100.000 kronor
Totalt beräknad kostnad 300.000 kronor.
Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 20.000:–
Kultur- och fritidsavdelningen Region Gotland 5.000:–
Stiftelsen DBW 10.000:–
1
intyg-.pdf
Innehåll-i-Sockenboken-2018-05-03.docx
offert.pdf
2
81.232.86.100
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362

Skyddad: Ansökan


januari 7, 2020
12:59 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se