Renovering, underhåll och nybyggnad av gotländska allmogebåtar

Föreningen Träibatn
Lennart Magnusson, Mästerby Sallmunds 308, 62232 GOTLANDS TOFTA
rolandstenberg@outlook.com
0702364456
Renovering, underhåll och nybyggnad av gotländska allmogebåtar
Vinterns arbeten löper som planerat. Nybygget av en tvåmänning, som vid två tillfällen fått stöd av Gotlandsfonden, börjar närma sig slutfasen. Vi hoppas på sjösättning i sommar. Parallellt med detta arbete renoveras och underhålls föreningens övriga båtar.
I år ber vi om hjälp med anskaffning av nödvändiga traditionella underhållsprodukter. Det kan nämnas att vi hittat leverantörer lokalt på Gotland.

Årsmöteshandlingar och årsskrift kommer att översändas per post efter vårt årsmöte (den 3:e februari).

Välkomna att besöka oss i någon av våra verkstäder (Tofta respektive Sanda) under vintersäsongen eller i Västergarn i samband med seglingssäsongen (som börjar i senare delen av maj).
14000 kr
Tillvaratagande av folktradition
Trätjära 40 liter à 150; 6000 kr
Linolja 40 liter à 80; 3200 kr
Terpentin 40 liter à 120;4800 kr
Totalt 14000 kr
Nej
Nej
1
9
90.225.100.120
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 24, 2020
3:29 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se