Renovering av Dalhem Malms 1:3

Dalhems Sockenförening
Dalhem Kaungs 524
tryggve.pettersson@gotland.se
049838242
Renovering av Dalhem Malms 1:3
Syftet med projektet är att renovera fasaden på fastigheten så att byggnaden inte ytterligare förstörs.

Renoveringen är av största vikt för att fastigheten inte skall drabbas av fler större skador och ytterligare förfalla.

Malms är en gammal fastighet som varit änkesäte till prästgården i Dalhem.
Fastigheten köptes av Dalhems Hembygdsförening (numera Dalhems Sockenförening) 1987 och man har sedan renoverat taket och lagat skorstenarna samt målat huset. Invändigt ha man sedan restaurerat salen, farstun samt ett mindre rum. Skicket på fasaden är dock dåligt varför det blivit nödvändigt att byta ut delar av densamma (se bifogad offert).

Dalhems Sockenförening vill renovera fasaden för att förhindra ytterligare förfall och möjliggöra ett större utnyttjande av fastigheten i form av visningar, möteslokal etc.
2021-05-31
100 000 kr
Vård
Se bilagda offerter.
Då offerten gällande renoveringen är något år gammal torde kostnaderna ha ökat något varför vi söker bidra med 100 000 kr.
Länsstyrelsen Gotland, 382 400 kr.
Kungafonden, 60 000 kr.
Inga medel har ännu erhållits.
1
Malms-Dalhem-1-2.pdf
Dalhem-Malms-1.3-AM-Offert-.pdf
17
147.186.189.200
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
8:06 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se