Rädda Muramaris – studie för hur skulpturer, fotografier och dokumentation kan visas

Muramaris Redeviva
Postadress: Knut Wallenbergs väg 33, 13334 Saltsjöbaden
stefan.amer@famlak.se
0708960153
Rädda Muramaris – studie för hur skulpturer, fotografier och dokumentation kan visas
Renoveringen av Muramaris har kommit långt sedan branden 2013. Bjälklag, golv, tak, väggar, fönster har återskapats. 2019 har sandstensspisen färdigställts och marmorspisen påbörjats.
Planen 2020 är att återställa
• Skulpturer
• Flistak
• Terrass
• Marmorgolv
Målsättningen är återinvigning 2022. För det är fortsatt stöd från Lst och Gotlandsfond viktigt.

Från Gotlandsfonden söks 2020 stöd för 1. Vården av Gotlands minnesmärken, särdeles sådana, som icke är i offentlig ägo eller besittning, därvid i första hand disponibel avkastning skall användas till räddande och underhåll av sådana kulturminnesmärken från förhistorisk och senare tid, som är av framträdande betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria,
Muramaris är ett viktigt kulturminnesmärke från senare tid och av stor betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria, bla genom kopplingen till kyrkohistorian som i viktiga delar beforskades från Muramaris, Gotlands Museum och Gotlandsfonden.
Viktigast är Muramaris, unikt på Gotland byggt i gotländsk tradition med olika influenser. Här finns en unik samling av skulpturer och förlagor samt dokumentation och fotografier från Muramaris historia där renoveringen är senaste kapitlet. Renoveringen av spisen har dokumenterats med en bild per dag vilket kan göras till ett bildspel av arbetet.
Nu söks medel för att återställa lämpliga rum för att säkert visa skulpturer, dokumentation och fotografier för forskare och allmänhet, i samverkan med sakkunniga på Museum/Lst.
20201231
60.000
Dokumentation
Budget:
Framtagande av projektplan.
Totalt 160 timmar, ca fyra veckors arbete, eller lämpligen, deltidsarbete under några månader.
60.000 kr inkl sociala avgifter ( motsv timlön på ca 240 kr eller ”månadslön” på ca 38.000 kr inkl dokumentation och transporter).
Inga
Inga
1
Ansökan-Gotlandsfonden-2020.docx
34
192.44.242.20
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
8:43 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se