Nyaste nytt från gamla tider på Gotland

Roland Olsson

Valdemarsgatan 3
olsson460@gmail.com
0739972089
Nyaste nytt från gamla tider på Gotland
Jag arbetar på min andra bok med material från tidningar på 1800-talet (främst gotländska tidningar). Jag vill påminna om en tid som känns ganska bortglömd trots att den faktiskt ligger ganska nära. Genom tidningarna får man ett lättillgängligt material.
Arbetet med min förra bok ”Senaste nytt från 1800-talet på Gotland” (som utkom november 2019) gjorde att jag hittade så många ämnen och så mycket material att jag kände mig beredd att skriva en andra bok, som dock inte har 1800-talet som absolut gräns tidsmässigt. Det blir också i de flesta fall något längre berättelser än i förra boken och kanske också med lite mer personliga kommentarer.
Tidsplanen är research och skrivande klart före sommaren, formgivning (Johan Carlgren) efter sommaren, tryckning i höst och släpp mitten av november.
Nov 2020
25 000 kr
Publicering
Tryckning 50 000
Formgivning 30 000
Bildanskaffning, resor, kontor 20 000
Summa 100 000
Stiftelsen DBW 20 000
Region Gotland 5 000
Längmanska kulturfonden 30 000

1
NYASTE-NYTT-MERITFÖRTECKNING.docx
NYASTE-NYTT-KAPITELINDELNING.docx
104421-Bok-hårdpärm.pdf
6
82.209.141.37
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 10, 2020
11:14 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se