Kvinnfolk vid Petes

Eva Sjöstrand
Hästgatan 13, 621 56 Visby
evasjostrand@yahoo.se
0736798384
Kvinnfolk vid Petes
Syftet är att ge ut poesisviten ’Kvinnfolk vid Petes’, en bok som behandlar liv och leverne kring den sagolikt vackra gården Petes i Hablingbo på södra Gotland.
Där fanns som två byar; Strandbyn med burgna gårdar och Getarebyn med getare som levde av att vakta andras jord och hjord. Vid Petes har människor i långa tider levat av vad strand och åker gav. Hur männen kämpade med fiske till havs är nog skildrat och bevarat, medan kvinnornas livsvillkor, deras strävan, deras lust och glädje bara finns som fjärilsstoft i vinden.

Av detta fjärilsstoft skriver författaren Eva Sjöstrand text, konstnären Anne Nilsson gör träsnitt, boken ska formges av formgivarnas nestor i landet, Christer Jonson bosatt på Sysne. Tillsammans har vi tre tidigare skapat sex poesisviter. Arbetet med Kvinnfolk vid Petes pågår under våren och förhoppningsvis är boken tryckt på försommaren 2020.

Betydelsen av att hämta lärdom ur gångna tiders tänkesätt och kunskap kan inte överskattas, och helst inte i vår tid. En poesisvit av det här slaget kan få dagens människa att stanna upp, tänka till och förstå sin plats som en länk i en kedja, den kedja som löpt genom årtusenden och förhoppningsvis ska löpa länge än.
Senast maj månad 2020
19 000 kronor
Publicering
Specificerad produktionskalkyl enligt offert från eddys.se bifogas
Längmanska Kulturfonden sökt 26 200
Sällskapet De Badande Vännerna sökt genom medlemmen Sven Sandström 20 000
Ansökningar om mesta möjliga tryckbidrag ska skickas till Region Gotland samt till Fruntimmerssamfundet på Gotland.
1
Eva-Sjöstrand-CV-i-korthet.pdf
Utdrag-Kvinnfolk-vid-Petes.pdf
Produktionskalkyl-Kvinnfolk-vid-Petes-Eva-Sjöstrand.pdf
14
81.226.203.232
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 6, 2020
10:04 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se