Herrarna i Herrvik (arbetsnamn)

Susanne Svantesson
Maria Prästgårdsgata 53, 118 52 Stockholm
susanne@krapsan.se
0708 – 33 77 70
Herrarna i Herrvik (arbetsnamn)
Herrarna i Herrvik – en filmtrilogi om de tre originalen/profilerna Harry Klingvall, Axner Bodin och Hagard ”Hagge” Kristiansson i Herrvik.
Jag har tidigare gjort filmen Kungen av Herrvik – om båtbyggaren Axner Bodin. Detta arbete pågick under sju år. Under denna tid filmade jag även annat och andra i Herrvik.
Harry Klingvall, känd Gotlandsprofil och legendarisk skeppare på livräddningskryssaren Östergarn, hantverkare, priffespelare, varpakastare mm
Hagard ”Hagge” Kristiansson, fiskare från Västkusten som ”fastnat på Gotland”. Och så Axner Bodin, den fantastiska båtbyggaren.
Jag har således ett fantastiskt filmmaterial med dessa profiler. Jag har länge velat fullfölja detta projektet och klippa materialet till en filmtrilogi. Förutom att porträttera dessa personer blir filmerna även ett dokument över hur samhället, den lilla fiskebyn Herrvik, levde under 1990-talet.

Se bifogad bilaga: Herrarna i Herrvik
20201215
25000
Dokumentation
Filmat material finns och jag söker pengar för att redigera materialet och slutföra tre delar i trilogin Herrarna i Herrvik; där de tre delarna handlar om Axner Bodin, Harry Klingvall och Hagard Kristansson.

Den totala budgeten är ca 100 000. Filming av material är genomförd.
Återstående arbete (genomgång av material, redigeringarbete, ljudarbete, framtagning av visningskopior mm) budgeteras till 55 000.
25 000 söks från er och 30 000 söks från DBW. Jag hoppas även på stöd i någon form från Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening.
DBW 30 000
Stöd i någon form, tex vid visningar, från Östergarns Hembygdsförbund
Film på Gotland – filmning 10 000
1
Herrarna-i-Herrvik-Susanne-Svantesson.pdf
31
78.77.217.2
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
12:06 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se