Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse

Tina Messing
Mjölkgatan 10
post@tinamessing.se
0735669780
Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse
Jag, Tina Messing, arbetar sedan år 2011 med en sammanställning av familjeföretaget Hemlin Foto som verkade i Visby 1955-2007. Materialet är av nationellt intresse, då det speglar småföretagande under ett halvt sekel, innehåller en och en halv miljon bilder som skildrar utvecklingen i Sverige – privat såväl som offentligt – och berättar om fotografi, från glasplåtar till jpg-filer. Kring den stundande bokutgivningen samarbetar jag med Landsarkivet i Visby, där Hemlin Fotos bildarkiv förvaras och där jag har erbjudits fri arbetsplats, samt det gotländska bokförlaget eddy.se.
Då materialet är så mångfasetterat och omfångsrikt planeras utgivningen ske i tre steg, genom tre olika böcker som ges ut med ett års mellanrum. Den första boken planeras utkomma hösten 2021 och det är för den jag nu söker finansiering. Titel: Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse. Boken kommer att innehålla texter och bilder som fokuserar på företagets utveckling och sociala och fotohistoriska betydelse. Den kommer att överblicka både de fotografiska genrer som företaget framställde och skildringar av familjen Hemlins öden och äventyr. Syftet är att beskriva Gotland/Sverige ur ett företagshistoriskt perspektiv.
Researchen är så gott som klar, liksom bärande texter. Återstår gör det redaktionella arbetet, liksom den omfattande digitaliseringen av Hemlin Fotos bildarkiv, det urval bilder som kommer att utgöra underlag för alla tre böckerna, för utställningar och föreläsningar.
1 september 2021
50 000 kr
Dokumentation
Beloppet avser min arbetsinsats i projektet, då jag på halvtid arbetar med detta utan ersättning.
Författarfonden 50 000 kr
Andra fonder söks för själva bokproduktionen, inte för min arbetsinsats.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse år 2014, 20 000 kr (för researcharbete)
1
CV-Tina-Messing-2020.pdf
Projektbeskrivning-Hemlin-Foto.pdf
15
192.121.221.250
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 6, 2020
2:32 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se