Gotländskt Arkiv 2020

Cathrin Emdén
Gotlands Museum / Fornsalens förlag
Strandgatan 14
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se
0498-292738
Gotländskt Arkiv 2020
Idén och syftet med Gotländskt Arkiv 2020 är att ge en samlad och fördjupad inblick i byggnadsvården på Gotland, dess historia och nutid. För att ge perspektiv kommer vi att jämföra gotländska byggnadstraditioner med liknande traditioner i övriga svenska regioner. Vad ser vi för skillnader och likheter och hur märker vi att ekonomiska förutsättningar satt spår och påverkat byggnation i olika områden?

Historien om hur byggnadsvården har utvecklats på Gotland är betydelsefull för att förstå vår samtid. Vi hör pionjärerna inom arbetet med kyrkor och profana byggnader berätta hur arbetets utvecklats under de senaste decennierna.

Äldre byggnader har en hållfasthet som varat under generationer, hur kan vi ta tillvara de tekniker och material som användes för en mer hållbar nutida byggnation?

Sist men inte minst lyfter vi specifikt några områden där äldre metoder och material på nytt blivit aktuella och förfinats för att passa dagens krav. Det är tjärtillverkning, nya rön inom kalkbruk, kvalitén olika slags trävirke samt återbruk.

Sammantaget vill vi visa värdet i att vårda och ta tillvara äldre byggnader och även visa hur betydelsefulla de är för dagens och morgondagens byggnation.
Nov 2020
100 000 kr
Publicering
Tryck 87 078
Repro och provtryck 10 000
Foto 18 000
Formgivning 37 500
Redaktörs- och korrekturläsning 48 750

= 201 328
Vi planerar att söka 20 000 kr från Stiftelsen DBW.
Inget ännu.
1
Ansökan-Gotlandsfonden_GA20.docx
22
195.67.126.3
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 13, 2020
11:35 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se