Gotlands runor

Caroline Bernander
Vall Skogs 122, 621 93 Visby
caroline.bernander@gmail.com
079-3376337
Gotlands runor
Jag vill söka medel från er därför att jag har en idé om att skriva en bok om gotländska runor; de olika runalfabeten, inskrifter på föremål och så runstenar förstås. Boken är tänkt att vara en sammanställning av det viktigaste som finns att berätta om runor på Gotland, från källor som finns att tillgå idag. Den ska rikta sig till en bred allmänhet och målet är att fånga både äldre och yngre läsares intresse. Det planerade formatet är ca 15×20 cm och 160 sidor.

Det finns två huvudskäl till att jag vill skriva en bok i ämnet. Dels tycker jag att det saknas en bok med färgbilder, som översiktligt tar upp sådant som har med gotländska runor att göra, dels brinner jag för kulturhistoria, runkunskap och fornnordiska språk och vill gärna dela med mig av det jag läst och lärt mig hittills. Gotlands runor och flera av våra runföremål är världsunika, något som jag tycker fått för lite uppmärksamhet och som behöver lyftas fram.

Boken är tänkt att ha flera färgfoton som illustrerar texten. Foton är viktiga för att belysa texten, särskilt för att kunna locka läsare som inte närmat sig ämnet tidigare. I möjligaste mån har jag tänkt att själv fotografera, eftersom jag har en idé om hur fotona ska vara tagna. Jag har mångårig praktisk erfarenhet av fotografering från mitt tidigare arbete på Länsstyrelsen och från mitt privatliv. I de fall där foton behövs på museiföremål eller andra, mer avancerade, foton krävs, har jag tänkt att köpa in foton.

Med vänlig hälsning, Caroline Bernander
Juni 2021
50 000
Publicering
KOSTNADER

Arbetsdator: Minst 16 GB RAM, SSD-läsare. Ca-pris 12 000 kr

Systemkamera: Nikon D5600 + AF-P 18-55/3,5-5,6 VR. Ca-pris 6 500 kr *

InDesign CC 2019, licens per månad: 240 kr (prel. tid 5 månader = 1 200 kr)

Grundkurs i Adobe Indesign på Folkuniversitetet i Stockholm 6-7 maj, kursledare: Thomas Dättermark – Kostnad: 3 975 kr
Färjeresa Stockholm tur och retur: 584 kr (vilstolsplats)

Kursbok: ”Indesign CC Grunder” av Iréne Friberg (536 kr på www.adlibris.com)

Inköp av kompletterande foton/rättigheter: ca 5000 kr (svårt att veta på förhand)

Tryckkostnad för 2000 ex: 150 000 kr (räknat på ca-pris à 75 kr/ex. Svårt att veta på förhand.)

(Ersättning för utebliven inkomst april 2020-maj 2021: 10 000 x 14 månader ** = 140 000 kr)

I första hand söker jag medel till dator, kamera, kurs i Adobe Indesign, inköp av kompletterande foton/rättigheter och tryckkostnad. I andra hand söker jag medel för själva skrivarbetet.

* CDON.com hade priset 6 517 kr vid sökning 200102.
** Motsvarar 5 h arbete om dagen i genomsnitt under april 2020-maj 2021, med undantag för sommarsemester v. 26-31, höstlov v. 44, julledighet v. 51-52 + v. 1 samt sportlov v. 9 (har barn i skolåldern). (5 h x 5 dagar x 50 veckor) Summa 1250 h.
Längmanska kulturfonden – 50 000 kr
DBW-s stiftelse – 20 000 kr
Sparbanksstiftelsen Alfa – 30 000 kr
Stenbergers fond – 20 000 kr
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur – 50 000 kr
Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond – 50 000 kr
Nej
1
Meriter.pdf
Utkast-disposition.pdf
CV-12-feb-2020.pdf
21
217.210.131.248
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 12, 2020
6:13 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se