Gotlands landskyrkor

Kristina berglund
Gyllenstiernsgatan 7, 115 26 Stockholm
kristina.berglund.ark@gmail.com
070 529 95 97
Gotlands landskyrkor
Jag har skrivit manus till en guidebok med ett annat upplägg än det sedvanliga kyrka för kyrka. Avsikten är att på ett systematiskt sätt med väl valda exempel ge en överblick och tydliggöra viktiga drag i arkitektur, skulptur och måleri för de olika skedena under perioden 1100-, 1200- och 1300-talen. Syftet är att underlätta för besökaren att kunna avläsa utvecklingen under medeltiden för varje kyrka; t.ex. att utifrån egen kunskap kunna definiera romanska och gotiska stildrag, att kunna se vilken stenmästare som svarar för en dopfunt genom att granska motiv och teknik och att kunna tidsbestämma skulptur och måleri.

Boken innehåller en kompletterande katalog med korta beskrivningar av varje kyrka, att användas för faktainhämtning samt tio förslag till rundturer över hela ön, vardera till tre kyrkor, utvalda för att varje tur så brett möjligt ska belysa kyrkobyggandet under den aktuella perioden. Boken innehåller också ett kort avsnitt om Roosvals stora insats för att kartlägga de gotländska kyrkorna och hans liv med Ellen von Hallwyl samt ordlista, lästips och litteraturförteckning.

Min förhoppning är att boken ska bli en inkörsport för gotlänningar och besökare på ön till nya och fördjupade upptäckter i den gotländska medeltidens fascinerande konstvärld. Boken innehåller 226 sidor. Den är rikligt illustrerad med högupplösta färgbilder samt kartor. Boken har formatet 210 x 240 mm. Manus med layout är klart i pdf-format och boken kan tryckas när medel erhållits.
senvår-försommar 2020 om medel erhålls till tryckningen
Mest möjliga bidrag
Publicering
Tryckkostnaden för 2000 ex är 166500 kr + moms 9990 kr, d.v.s. totalt 176490 kr (se bif. offert)
Boken får hårda pärmar och blir trådbunden.
Sällskapet DBW:s stiftelse
Samfundet Pro Fide et Christianismo
Längmanska Kulturfonden

Även till dessa anslagsgivare har jag angett ”Mest möjliga bidrag”
Det är först nu jag söker bidrag – således inga bidrag hittills.
1
cvintygoffert.pdf
innehåll-inledning-källor.pdf
textexempel.pdf
4
81.227.203.226
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363

Skyddad: Ansökan


januari 8, 2020
3:38 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se