Från Gutabygd 2020

Annika Melin
Gotlands Hembygdsförbund
S:t Hansgatan 49, 621 56 Visby
info@annikamelin.se
070 543 26 26
Från Gutabygd 2020
Från Gutabygd – Gotlands Hembygdsförbunds årsbok – lämnar nu sitt nyligen firade 40-årsjubileum och traskar vidare in i framtiden. Med en ny välfylld samling berättelser om Gotland.
I årets bok kommer man att kunna läsa allt om Stenkyrkeäpplet och om konstnären Naemi Eriksson, som skulle fyllt 100 år i år, om öns spännande utvecklingsbolag, ingen annan kommun i landet har så många, om Snäckbussarnas historia och om det grillade lammet på Gotland. Fiskets historia har sin plats och också berättelsen om hur Boges stolthet Tjelvars grav plötsligt hamnade i Gothem. De här historierna är bara några exempel på vad vi tänker bjuda på i maj, när boken släpps.

Vi har tacksamt tidigare från Gotlandsfonden tagit emot tryckbidrag till Från Gutabygd, och hoppas att även 2020 få ta emot ett sådant. Gärna 20 000 kronor eller mer!

Innehållsförteckning i 2020 års bok:

1. Spördagars historia
2. Stenkyrkeäpplets historia
3. Det grillade lammets historia på Gotland
4. Om fisket på Gotland
5. Blått centrum –
6. Anna-Kajsa Hallgard
7. Föreningsartiklar
8. Vange-museet.
9. De 13 utvecklingsbolagen på ön
10. Fäijakå-präise plus vinnaren
11. Murare Karlsson på Sudret
12. Bi-älskarna på Sudret
13. Porträtt av Naemi Eriksson
14. Mullbärens historia på Gotland
15. Snäckbussarna
16. Årets socken, Gammelgarn
17. Tjelvars grav. Från Boge till Gothem
18. Årets bokutgivningar på Gotland
19. Ängskommittén och GHF:s årsberättelse
20. Ängsbelöningarna
21. Författarpresentationer.
Maj 2020
20 000 kronor
Publicering
Tryckning 70 000 kronor, formgivare 40 000 kronor
Sällskapet DBW – 15 000 kronor
Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 5 000 kronor
Region Gotland 5 000 kronor
1
16
78.68.121.105
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.2 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 7, 2020
2:16 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se