Fasadmålning – huvudbyggnaden på Brucebo

Susanna Carlsten
Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer
c/o Lars Andersson, Blåeldsvägen 26, 621 50 Visby
susanna.carlsten@gmail.com
0768-255409
Fasadmålning – huvudbyggnaden på Brucebo
Brucebo är ett av landets mest välbevarade och genuina konstnärshem. Här skapade Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce sin fristad under 1900-talets början. Under 2019 klassades Brucebo som en särskild skyddsvärd kulturegendom enligt Haagkonventionen och skyltas nu med The Blue Shield.

Med sitt läge vid havet utsätts huvudbyggnaden för ett hårt klimat med både fukt och vind året runt. Detta har orsakat skador och slitage på fasaden. De mest akuta skadorna har åtgärdats löpande, vintern 2020 byttes delar av balkongen ut pga. rötskador och för några år sedan lagades och målades taket pga. läckage. Då Brucebostiftelsens huvudsyfte är att dela ut stipendier till unga konststudenter måste vi hushålla med stiftelsens medel i förhållande till byggnadsunderhåll. Nu ser vi dock att den fasadmålning, som inte kunnat prioriteras, inte längre går att undvika utan kräver åtgärd så snart som möjligt.

Stiftelsens önskan är att påbörja målerier av fasaden redan under våren 2020 för att Brucebo ska vara rustat för att ta emot stipendiater och besökare, till sommarsäsongen och inför framtiden.

Brucebostiftelsen har genom åren satsat både ideell arbetskraft och stora belopp på bevarande och tillgängliggörande av platsen. Det är ovärderligt med bidrag till stiftelsens förvaltande då byggnaderna är den största kostnaden i verksamheten. Ett bidrag från er skulle hjälpa oss att värna och vårda byggnaderna till kommande generationer.
Sommaren/hösten 2020
250000 kr
Vård
Beräknad kostnad för ommålning av fasad (exkl. fönster o dörrar), inkluderat material och arbete: 200.000 kr + moms = 250.000 kr. Den beräknade kostnaden är baserad på offertunderlaget från Sture Larssons måleri (se bilaga) och den totala fasadytan 500 kvm.
1
Fasader-Brucebo-huvudbyggnaden.pdf
Bilder-Brucebo-huvudbyggnaden-fasad-och-detaljer.pdf
Ommålning-fasad-huvudbyggnad-Brucebo.docx
25
193.11.8.181
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
1:58 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se