Fåröbor från förr

Gunilla Brogren
Fårö Publiceringsfond/Fårö Hembygdsförening
Fårö Verkegards 2602
gunilla.brogren@folkbildning.net
0498-224034, 0739-325741
Fåröbor från förr
Fåröbor från förr
Syfte
Att berätta om ett 40-tal Fåröbor som alla under olika lång tid levt på Fårö: personer som levt ett stilla liv och förvaltat arvet från fäderna, personer som lämnat ön – ibland i ungdomen, ibland senare i livet. Personer som flyttat till Storlandet (Gotland), fastlandet eller utlandet. En del har återvänt. Personer som kommit bortifrån: från Storlandet, fastlandet, Amerika, Norge, Ösel, London.
Att lyfta fram personerna och några i familjen för att berätta om deras liv och sätta in dem i ett lokalt sammanhang. Att genom berättelserna dokumentera tidens förutsättningar och livsbetingelser.
Att minnas dem. Alla är en del av Fårös historia.

Betydelse
Berättelserna är tänkta att ge ökad kunskap om kända och okända Fåröbor, kvinnor och män, från olika tider: 1700-, 1800- och 1900-talen så att nutida Fåröbor och fritidsboenden ska få en inblick i tidigare generationers liv och livsbetingelser och en uppfattning om hur man hanterade, en ibland bister verklighet, som änka, boende på fattighuset, nybyggare på Skär, barnhusbarn …

Genomförande
Informationen har tagits fram genom läsning av äldre dokument i olika arkiv. En ytterst viktig källa har varit kyrkoarkiven, men också folkräkningar, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker och brev. Även amerikanska källor har använts. Vidare genom samtal med äldre Fåröbor som förmedlat den muntliga traditionens berättelser.

Berättelserna ges utmed bilder, bl a ur Fårö Hembygdsförenings omfattande bildarkiv.
Mars 2021
15 000 kr
Publicering
Tryckning 69 800 kr
Layout 45 000 kr
Marknadsföring 5 000
+ moms
Ragnar och Lydia Nilsson Solbjärge i Fröjel Stiftelse 10 000 kr
Sällskapet DBW 15 000 kr
Gotlands hembygdsförbund 5 000 kr
Region Gotland 5 000 kr
Kungliga patriotiska sällskapet 15 000 kr
Inga medel har ännu sökts.
1
OF1168545_Fåröbor_från_Förr.pdf
Innehåll-Fåröbor-från-förr-2020-GF.doc
Johanna-Öberg.doc
29
217.208.85.213
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
6:05 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se