Farfars båtar – från kalkskutor till bilfärjor / Med Slite i aktern

Charlotte Lautmann
Alvik Ängestäktsvägen 10 793 97 SILJANSNÄS
charlotte.lautmann@telia.com
070 2556491
Farfars båtar – från kalkskutor till bilfärjor / Med Slite i aktern
I Myrstenska huset i Slite finns ett privat släkt- och företagsarkiv. Det utgör utgångspunkt för min forskning om familjen Myrstens sjöfartshistoria. Den spänner över tre generationer från 1860 till 1960-tal. Från Kalkskutor till bilfärjor och embryot till det som sedan blev den svenska delen av Vikinglinjen. Det är ett stycke gotländsk och svensk sjöfartshistoria som får en genomlysning. Projektet beräknas bli klart under 2020 för att under hösten 2020 presenteras i bokform.
höst 2020
10000
Publicering
Ansöker om bidrag till tryckning av boken med projektnamn Farfars båtar. Tryckning beräknas till 100000 kronor. Forskning/skrivande, sättning och formgivning är mina egna insatser i projektet.

Kostnad 100000
Intäkter
Bidrag 80000
Försäljning 20000
Längmanska fonden 20000
Kungl Patriotiska sällskapet 20000
DBWs stiftelse 10000
Sven och Dagmar Saléns stiftelse 20000
1
Projektplan-Farfars-båtar-2020-0108.pdf
CL-intyg.pdf
charlotte-Lautmann-referent-20200108.docx
3
185.154.111.27
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Skyddad: Ansökan


januari 7, 2020
8:21 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se