En ny föristorisk basutställning på Gotlands Museum

Susanne Thedéen
Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se
0703413438
En ny föristorisk basutställning på Gotlands Museum
Bidrag till ny förhistorisk basutställning på Gotlands Museum

Gotlands Museum ser att det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade till den regionala besöksnäringsstrategin på Gotland samt möte skolans behov av högkvalitativ publik verksamhet i form av utställningar och programverksamhet. Investeringar i nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands förhistoria producerades för ca 50 år sedan och är mycket odaterad.

Gotlands Museum avsatte 2018 200 000 kronor för att kunna genomföra en förstudie för en ny förhistorisk basutställning. I det arbetet har ingått att ta fram ett idékoncept tillsammans med en extern aktör. Förstudien har presenterats för styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner.

Under 2020 har ytterligare 150 000 kronor avsatts för att arbeta vidare med utställningens form och finansiering med den externa aktören. Men för att det arbetet ska kunna ske behöver utställningens innehåll och teman fördjupas med bl a analyser, urval av föremål och berättelser.

Gotlands Museum söker därför 120 000 kr ur Gotlandsfonden för att ge arkeologer och antikvarier men också externa resurspersoner arbetstid att genomföra detta. Det sökta beloppet utgör ca 1/3 av beräknad total tidsåtgång. Övrig tid finansieras inom ramen för Gotlands Museums verksamhet.

Vid intresse kan förstudien erhållas/föredras för nämnden för Gotlandsfonden.
2020
120 000 kr
Insamling
Kalkyl:
375 kr/h
x 3-4 personer med ansvar för respektive stenålder/bronsålder/järnålder/vikingatid
x 1 extern resursperson
x två veckors arbete (320 h)
= 120 000 kr
1
Ansökan-Gotlandsfonden-2020.docx
26
78.70.22.111
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
2:15 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se