DIT VINDEN BÄR OSS …

Björn Kopf
Nygatan 33, 62156 VISBY
kopf@telia.com
070-5458578, 0498-271017
DIT VINDEN BÄR OSS …
Min gotländska mor, Karin Löfquist, gifte sig 1937 med en balt-tysk civilekonom, René Kopf, och flyttade till Reval. Där föddes min syster. När jag var på väg bröt andra världskriget ut. Hitler ”gav bort” hela Östeuropa till ryssen i Hitler – Stalin-pakten 1939. Vi blev tvungna att migrera till västra Polen. Jag föddes i Posen (Poznan) 1940.
Karin längtade hem till Visby, men var nu ”naturaliserad” tyska och fick inte lämna landet. Hon skrev ett 70-tal brev till föräldrarna i Visby. Dessa tidsdokument har vi kompletterat med 20 bandinspelningar av Karin. Jag har sammanfogat allt till en kronologisk berättelse om vad som hände, kompletterat med egna minnen. Detta har aldrig tidigare berättats i Sverige.
Björn Kopf.
December 2020
SEK 50 000:-
Publicering
Produktionskostnad enligt anbud SEK 375 000:- inklusive slutredigering, formgivning, typografering, sättning och omslag.
(exclusive marknadsföring)
DBW 50 000:-
Patriotiska sällskapet 50 000:-
Gustaf VI Adolfs jubileumsfond 50 000:-
Region Gotland 50 000:-
Längmanska kulturfonden 50 000:-

Obs att inga av ovanstående ännu har sökts. Sökta belopp kan komma att ändras.
Jag räknar även med att bekosta delar av produktionen själv.
SEK 0:-
1
0-Förtexter-Version-DÄR.docx
Bil2.docx
intyg-DH.pdf
10
2.249.160.26
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 27, 2020
1:16 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se