De veita kraka, nåkkla pasjaser um Fåre u Fåreboer fran oleika teider

Gunilla Brogren
Fårö Publiceringsfond/Fårö Hembygdsförening
Fårö Verkegards 2602
gunilla.brogren@folkbildning.net
0498-224034, 0739-325741
De veita kraka, nåkkla pasjaser um Fåre u Fåreboer fran oleika teider
Åren 2007–2013 skrev några Fårökvinnor texter på Fårömål. Dessa gavs ut 2013 med titeln Um Fåre u Fåreboar pa fåröiskå. En cd med inlästa texter togs fram. Intresset var stort och en nyutgåva gavs ut.

Syfte
Fårömålet är en dialekt som inte kan försvara sin position för kommunikation. Därför vill vi
dokumentera det språk vi lärde oss som unga och använde dagligen, så att det lever vidare. berätta om Fårö förr i tiden: stormfällningen 1931, beredskapstiden, krigsutbrottet 1939 (en av oss minns dagen), solförmörkelsen 1954 (alla minns), idealmammor på 1960- och 1970-talen, skrock, gammal kunskap, ordspråk, idiomatiskt Fårömål, med mera. (Kanske kan ett ev. motstånd mot en text på dialekt brytas om innehållet är intressant.)

Betydelse
Texterna får betydelse genom att
1. de bevarar Fårömålet så som det talades vid mitten av 1900-talet.
2. de lyfter fram personer, händelser, företeelser med anknytning till Fårö.
3. de inspirerar andra till att engagera sig i öns gamla språk.
4. de erbjuder nyskrivna Fårömålstexter.

Genomförande
Fem av kvinnorna i Fårömålsgruppen (2007–2013) har fortsatt med regelbundna möten. Vi skriver texter var för sig, träffas, går igenom texterna språkligt, diskuterar detaljer i stavning, funderar över innehåll, väljer ut illustrationer. Fårömålsord som bedöms behöva förklaras samlas i en ordlista med översättning och uppgift om böjning, genus osv. Stavningen följer Gutamålsgillets allmänt accepterade rekommendationer från början av 2000-talet.
Slutet av 2020
15 000 kr
Publicering
Tryckning 61 500 kr
Layout 38 000 kr
Marknadsföring 5 000
+ moms
Ragnar och Lydia Nilssons Solbjärge i Fröjel stiftelse 10 000 kr
Sällskapet DBV 15 000 kr
Gutamålsgillet 5 000 kr
Region Gotland 5 000 kr
Kungliga Patriotiska Sällskapet 15 000 kr
Vi har inte sökt några medel än.
1
Innehållsförteckning-De-veita-kraka.doc
De-veita-kraka-u-När-blixten-slo-ei-körka.docx
Offert-De-veita-kraka-Åtta.45.pdf
28
217.208.85.213
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
5:37 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se