Rädda Muramaris – studie för hur skulpturer, fotografier och dokumentation kan visas

Muramaris Redeviva
Postadress: Knut Wallenbergs väg 33, 13334 Saltsjöbaden
stefan.amer@famlak.se
0708960153
Rädda Muramaris – studie för hur skulpturer, fotografier och dokumentation kan visas
Renoveringen av Muramaris har kommit långt sedan branden 2013. Bjälklag, golv, tak, väggar, fönster har återskapats. 2019 har sandstensspisen färdigställts och marmorspisen påbörjats.
Planen 2020 är att återställa
• Skulpturer
• Flistak
• Terrass
• Marmorgolv
Målsättningen är återinvigning 2022. För det är fortsatt stöd från Lst och Gotlandsfond viktigt.

Från Gotlandsfonden söks 2020 stöd för 1. Vården av Gotlands minnesmärken, särdeles sådana, som icke är i offentlig ägo eller besittning, därvid i första hand disponibel avkastning skall användas till räddande och underhåll av sådana kulturminnesmärken från förhistorisk och senare tid, som är av framträdande betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria,
Muramaris är ett viktigt kulturminnesmärke från senare tid och av stor betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria, bla genom kopplingen till kyrkohistorian som i viktiga delar beforskades från Muramaris, Gotlands Museum och Gotlandsfonden.
Viktigast är Muramaris, unikt på Gotland byggt i gotländsk tradition med olika influenser. Här finns en unik samling av skulpturer och förlagor samt dokumentation och fotografier från Muramaris historia där renoveringen är senaste kapitlet. Renoveringen av spisen har dokumenterats med en bild per dag vilket kan göras till ett bildspel av arbetet.
Nu söks medel för att återställa lämpliga rum för att säkert visa skulpturer, dokumentation och fotografier för forskare och allmänhet, i samverkan med sakkunniga på Museum/Lst.
20201231
60.000
Dokumentation
Budget:
Framtagande av projektplan.
Totalt 160 timmar, ca fyra veckors arbete, eller lämpligen, deltidsarbete under några månader.
60.000 kr inkl sociala avgifter ( motsv timlön på ca 240 kr eller ”månadslön” på ca 38.000 kr inkl dokumentation och transporter).
Inga
Inga
1
Ansökan-Gotlandsfonden-2020.docx
34
192.44.242.20
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
8:43 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Det bleka guldet

Lars Gunnar Norén
Siljansvägen 84
lars.g.noren@karthaken.se
0705 90 74 36
Det bleka guldet
Projekt Det bleka guldet syftar till att sprida kunskap om människorna kring kalkuppsvinget på norra Gotland, i synnerhet i Hellvi socken, under tidigmodern tid och framåt. Målgruppen är historie- och kulturintresserade och gotlandsvänner i allmänhet. Plattformen utgörs dels av ett manus, del ett i en planerad romantrilogi, dels en webbplats med relaterat material som passar för mediet. Dessutom planeras ett föredrag, anpassningsbart för olika målgrupper, till exempel besökare på Fornsalen, på bibliotek eller i andra sammanhang.
Jag söker därför bidrag för del av momentet tryckning. Målet är en tryckt inbunden bok med hög kvalitet och med snygg formgivning.
Jag bekostar själv redaktör, sättning, korrekturläsning, omslagsdesign och en mindre del av tryckkostnaden.

För meriter och referenser (bland annat förlagsrådet vid Fornsalens förlag) se bilaga 1

För innehållsförteckning, sammanfattning av manus, textutdrag och inspirationskällor, se bilaga 2

För tryckoffert, se bilaga 3.
2020-09-01 (momentet tryckning och publicering av befintligt manus)
20000 kr
Publicering
Se offert, bilaga 3
Ca 40000 kronor har sökts från
Längmanska fonden
och från DBW
för tryckkostnader samt för redaktörstjänst, design av bok och webbplats samt för sättning.
ca 14500 har sökts från Patriotiska sällskapet för en tryckning av en mindre upplaga.
1
DBG-Bilaga-1-Meritförteckning-och-referenser.pdf
Bilaga-2-innehållsförteckning-sammanfattning-textutdrag-och-källor.pdf
Bilaga3-OFFERT33528.pdf
33
84.217.95.76
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
3:44 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Bokutgivning om Svenskbybornas bosättning på Gotland

Sofia Hoas
Föreingen Svenskbybyborna 83 40 00-9201
Vänge Nickarve 253
sofia.hoas@gotland.se
0707865174
Bokutgivning om Svenskbybornas bosättning på Gotland
Föreningen svenskbyborna önskar ge ut en artikel av Jörgen Hedman i bokform. Jörgen är författare, lärare och forskare som har forskat om svenskar i österled: i Finland, Estland, Lettland och Ukraina. Han har gett ut ett stort antal böcker om Svenskbyborna genom åren.

Jörgen är Föreningen Gusem har till sin årsskrift för år 2020 önskat få en längre artikel som behandlar Svenskbybornas överflyttning till Gotland 1929-31 och deras bosättning på ön. För en närmare undersökning av detta skulle en dokumentation av de gårdar som svenskarna från Ukraina bosatte sig på.
Föreningen behöver göra en lokal fotografisk expedition, köpa in grafisk formgivning och tryckkostnad för att kunna ge ut ett artikeln i bokform.
Vi tror att det finns ett stort intresse av boken på Gotland.
Föreningen svenskbyborna får dokumentation och artikel av Jörgen Hedman. Föreningen söker pengar för kompletterande nutida bilder och layout samt tryckning av boken.
Under 2020
20000
Publicering
Fotografering på Gotland 10 000 kr
Layoutkostnader 10 000 kr
Tryckkostnad, 500 ex, 20 000 kr

Summa kostnad för projektet 40 000 kr.
Ja, vi planerar att söka medel från andra.
Inga
1
32
151.177.7.253
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
1:57 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Herrarna i Herrvik (arbetsnamn)

Susanne Svantesson
Maria Prästgårdsgata 53, 118 52 Stockholm
susanne@krapsan.se
0708 – 33 77 70
Herrarna i Herrvik (arbetsnamn)
Herrarna i Herrvik – en filmtrilogi om de tre originalen/profilerna Harry Klingvall, Axner Bodin och Hagard ”Hagge” Kristiansson i Herrvik.
Jag har tidigare gjort filmen Kungen av Herrvik – om båtbyggaren Axner Bodin. Detta arbete pågick under sju år. Under denna tid filmade jag även annat och andra i Herrvik.
Harry Klingvall, känd Gotlandsprofil och legendarisk skeppare på livräddningskryssaren Östergarn, hantverkare, priffespelare, varpakastare mm
Hagard ”Hagge” Kristiansson, fiskare från Västkusten som ”fastnat på Gotland”. Och så Axner Bodin, den fantastiska båtbyggaren.
Jag har således ett fantastiskt filmmaterial med dessa profiler. Jag har länge velat fullfölja detta projektet och klippa materialet till en filmtrilogi. Förutom att porträttera dessa personer blir filmerna även ett dokument över hur samhället, den lilla fiskebyn Herrvik, levde under 1990-talet.

Se bifogad bilaga: Herrarna i Herrvik
20201215
25000
Dokumentation
Filmat material finns och jag söker pengar för att redigera materialet och slutföra tre delar i trilogin Herrarna i Herrvik; där de tre delarna handlar om Axner Bodin, Harry Klingvall och Hagard Kristansson.

Den totala budgeten är ca 100 000. Filming av material är genomförd.
Återstående arbete (genomgång av material, redigeringarbete, ljudarbete, framtagning av visningskopior mm) budgeteras till 55 000.
25 000 söks från er och 30 000 söks från DBW. Jag hoppas även på stöd i någon form från Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening.
DBW 30 000
Stöd i någon form, tex vid visningar, från Östergarns Hembygdsförbund
Film på Gotland – filmning 10 000
1
Herrarna-i-Herrvik-Susanne-Svantesson.pdf
31
78.77.217.2
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
12:06 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Vilka är begravda i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland, gotlänningar eller personer på genomresa?

Huvudsökande Sabine Sten. Medsökande Jonny Geber, lektor i Human Osteoarkeologi, Edinburgh universitet, Dan Carlsson Arendus, Visby
Arkeologi och antik historia, Campus Gotland Uppsala universitet
Cramergatan 3, 621 67 Visby
sabine.sten@arkeologi.uu.se
0498 – 10 8320
Vilka är begravda i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland, gotlänningar eller personer på genomresa?
Åren 2013 och 2014 utförde docent Dan Carlsson, Arendus i Visby, arkeologiska undersökningar i Sankt Olofsholm, Hellvi socken på Gotland. Under dessa utgrävningar påträffades sju individer som 14C daterades till ca 970 – 1000 tal. Individerna analyserades osteologiskt på Campus Gotland Uppsala universitet. Det visade sig att två av individerna hade blivit dräpta. Undersökningarna är omfattande och visar hur ett tvärvetenskapligt och internationellt samarbete mellan arkeologi, osteologi, odontologi och medicin har beskrivit levnadsvillkoren hos de begravda individerna. Det finns ett stort internationellt intresse för svenska arkeologiska vikingatida material och det är viktigt att undersöka och dokumentera vikingatida skelettmaterial och göra resultaten tillgängliga för både nationella och internationella forskare. Resultaten kanske kan tillgängliggöras i framtiden i Gotlands Museums utställning. Den osteologiska undersökningen kommer att publiceras i en internationell högt rankad tidskrift. År 2019/2020 kompletterades den tidigare osteologiska undersökningen (Sten 2014) av Jonny Geber, Edinburgh universitet, som intresserade sig för materialet i samband med ett flertal besök på Campus Gotland som gästlärare/gästforskare. Med Gebers erfarenheter och kunskaper öppnas nya möjligheter att komplettera med andra metoder för att kunna berätta mera om individerna från Sankt Olofsholm begravningsplats.
2022 -2023
Totalt 32.500:-
Insamling
Isotopanalys (Sr/O) (8 prover)*
Kurs 13.0£ (15/2 – 2020) kostnad x 312.5 = 4.062,5/prov x 8 = 32.500:-
Pris/prov 312,5£
Dagens kurs 12,68sek/GBP förväntas stiga något så vi räknar på 13,SEK/GBP.

Totalsumman blir 312,5 GBP X 8 prover X 13,0 = 32.500 SEK.

*Analysen kommer att genomföras vid British Geological Survey, Keyworth, England, via School of History, Classics & Archaeology, University of Edinburgh, Scotland.
Den 10/4-2015 beviljade Gotlandsfonden 24.000:- för projektet Vetenskapliga undersökningar på tidigt kristna individer på Gotland. Medlen har använts för osteologisk analys, aDNA analys, isotopanalys, medicinska undersökningar och tandundersökningar.
1
Sankt-Olofsholm-2020-Projekt.docx
30
188.151.70.150
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
8:59 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Fåröbor från förr

Gunilla Brogren
Fårö Publiceringsfond/Fårö Hembygdsförening
Fårö Verkegards 2602
gunilla.brogren@folkbildning.net
0498-224034, 0739-325741
Fåröbor från förr
Fåröbor från förr
Syfte
Att berätta om ett 40-tal Fåröbor som alla under olika lång tid levt på Fårö: personer som levt ett stilla liv och förvaltat arvet från fäderna, personer som lämnat ön – ibland i ungdomen, ibland senare i livet. Personer som flyttat till Storlandet (Gotland), fastlandet eller utlandet. En del har återvänt. Personer som kommit bortifrån: från Storlandet, fastlandet, Amerika, Norge, Ösel, London.
Att lyfta fram personerna och några i familjen för att berätta om deras liv och sätta in dem i ett lokalt sammanhang. Att genom berättelserna dokumentera tidens förutsättningar och livsbetingelser.
Att minnas dem. Alla är en del av Fårös historia.

Betydelse
Berättelserna är tänkta att ge ökad kunskap om kända och okända Fåröbor, kvinnor och män, från olika tider: 1700-, 1800- och 1900-talen så att nutida Fåröbor och fritidsboenden ska få en inblick i tidigare generationers liv och livsbetingelser och en uppfattning om hur man hanterade, en ibland bister verklighet, som änka, boende på fattighuset, nybyggare på Skär, barnhusbarn …

Genomförande
Informationen har tagits fram genom läsning av äldre dokument i olika arkiv. En ytterst viktig källa har varit kyrkoarkiven, men också folkräkningar, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker och brev. Även amerikanska källor har använts. Vidare genom samtal med äldre Fåröbor som förmedlat den muntliga traditionens berättelser.

Berättelserna ges utmed bilder, bl a ur Fårö Hembygdsförenings omfattande bildarkiv.
Mars 2021
15 000 kr
Publicering
Tryckning 69 800 kr
Layout 45 000 kr
Marknadsföring 5 000
+ moms
Ragnar och Lydia Nilsson Solbjärge i Fröjel Stiftelse 10 000 kr
Sällskapet DBW 15 000 kr
Gotlands hembygdsförbund 5 000 kr
Region Gotland 5 000 kr
Kungliga patriotiska sällskapet 15 000 kr
Inga medel har ännu sökts.
1
OF1168545_Fåröbor_från_Förr.pdf
Innehåll-Fåröbor-från-förr-2020-GF.doc
Johanna-Öberg.doc
29
217.208.85.213
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
6:05 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

De veita kraka, nåkkla pasjaser um Fåre u Fåreboer fran oleika teider

Gunilla Brogren
Fårö Publiceringsfond/Fårö Hembygdsförening
Fårö Verkegards 2602
gunilla.brogren@folkbildning.net
0498-224034, 0739-325741
De veita kraka, nåkkla pasjaser um Fåre u Fåreboer fran oleika teider
Åren 2007–2013 skrev några Fårökvinnor texter på Fårömål. Dessa gavs ut 2013 med titeln Um Fåre u Fåreboar pa fåröiskå. En cd med inlästa texter togs fram. Intresset var stort och en nyutgåva gavs ut.

Syfte
Fårömålet är en dialekt som inte kan försvara sin position för kommunikation. Därför vill vi
dokumentera det språk vi lärde oss som unga och använde dagligen, så att det lever vidare. berätta om Fårö förr i tiden: stormfällningen 1931, beredskapstiden, krigsutbrottet 1939 (en av oss minns dagen), solförmörkelsen 1954 (alla minns), idealmammor på 1960- och 1970-talen, skrock, gammal kunskap, ordspråk, idiomatiskt Fårömål, med mera. (Kanske kan ett ev. motstånd mot en text på dialekt brytas om innehållet är intressant.)

Betydelse
Texterna får betydelse genom att
1. de bevarar Fårömålet så som det talades vid mitten av 1900-talet.
2. de lyfter fram personer, händelser, företeelser med anknytning till Fårö.
3. de inspirerar andra till att engagera sig i öns gamla språk.
4. de erbjuder nyskrivna Fårömålstexter.

Genomförande
Fem av kvinnorna i Fårömålsgruppen (2007–2013) har fortsatt med regelbundna möten. Vi skriver texter var för sig, träffas, går igenom texterna språkligt, diskuterar detaljer i stavning, funderar över innehåll, väljer ut illustrationer. Fårömålsord som bedöms behöva förklaras samlas i en ordlista med översättning och uppgift om böjning, genus osv. Stavningen följer Gutamålsgillets allmänt accepterade rekommendationer från början av 2000-talet.
Slutet av 2020
15 000 kr
Publicering
Tryckning 61 500 kr
Layout 38 000 kr
Marknadsföring 5 000
+ moms
Ragnar och Lydia Nilssons Solbjärge i Fröjel stiftelse 10 000 kr
Sällskapet DBV 15 000 kr
Gutamålsgillet 5 000 kr
Region Gotland 5 000 kr
Kungliga Patriotiska Sällskapet 15 000 kr
Vi har inte sökt några medel än.
1
Innehållsförteckning-De-veita-kraka.doc
De-veita-kraka-u-När-blixten-slo-ei-körka.docx
Offert-De-veita-kraka-Åtta.45.pdf
28
217.208.85.213
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
5:37 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Boktitel (arbetstitel): ”Spiran och kryptan och allt däremellan”

Torsten Svensson
Lindvägen 4. 62452 Lärbro
torstensvensson@yahoo.se
0763518433
Boktitel (arbetstitel): ”Spiran och kryptan och allt däremellan”
Härmed söks 30 000 kr för publicering av en bok innehållande omkring 40 artiklar författade av forskare inom olika humaniora relaterade ämnen såsom konstvetenskap, arkeologi, historia, etnologi, runologi m m. Författarna har alla deltagit i ett eller flera av de kyrkohistoriska seminarier som arrangerats alltsedan 2009. Deras artiklar berör förstås Gotland i första hand där de gotländska kyrkorna berörs på olika sätt. En liknande bok, ”Spaden och Pennan”, kom av trycket 2009. Denna bestod av 671 sidor med 53 artiklar fördelade på 47 författare.
Bland de svenska författarna til den nya boken kan nämnas: Tryggve Siltberg, Gustaf Trotzig, Börje Westlund, Lars Bäckman, Richard Wottle, Maria Herlin Karnell, Carina Johansson, Michael Scholz. Jakob Lindblad, Magnus Källström. Per Stobaeus, Sabine Sten., Peter Doolk, Per Widerström, Anders R Johansson. Bland de utrikes komna: Elena Melnikova, Amber Rose, Margit Gerhards, Julia Trinkert, Kersti Markus, Harriet Sonne de Torrens, Vivian Etting, Frank Mauch. Redaktör är förutom övertecknad, Margit Gerhards, Svetlana Svensson (Vasilyeva) och Jakob Lindblad.
Om ekonomin tillåter är tanken att boken ska presenteras vid årets kyrkoseminarium den 26-31 maj. I annat fall så fort det är möjligt.
Boken kommer att ha stor betydelse för alla Gotlandsintresserade, såväl för den forskarinriktade som den som är mer allmänt intresserad.
Bifogar min c/v där dock det dock saknas en del titlar från de allra senaste åren (2017-2019)
2020
30 000 kr
Publicering
Tryckkostnad 180 000 kr, se bifogad fil.
Medel har eller kommer att sökas från bland annat Gustaf VI:s fond för kulturen, Pro fide… m fl
DBW:s Stiftelse har givit projektet 30 000 kr.
1
Offert-Torsten-Svensson-2.pdf
TORSTEN-SVENSSON.docx
27
81.230.147.174
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
3:05 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

En ny föristorisk basutställning på Gotlands Museum

Susanne Thedéen
Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se
0703413438
En ny föristorisk basutställning på Gotlands Museum
Bidrag till ny förhistorisk basutställning på Gotlands Museum

Gotlands Museum ser att det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade till den regionala besöksnäringsstrategin på Gotland samt möte skolans behov av högkvalitativ publik verksamhet i form av utställningar och programverksamhet. Investeringar i nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands förhistoria producerades för ca 50 år sedan och är mycket odaterad.

Gotlands Museum avsatte 2018 200 000 kronor för att kunna genomföra en förstudie för en ny förhistorisk basutställning. I det arbetet har ingått att ta fram ett idékoncept tillsammans med en extern aktör. Förstudien har presenterats för styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner.

Under 2020 har ytterligare 150 000 kronor avsatts för att arbeta vidare med utställningens form och finansiering med den externa aktören. Men för att det arbetet ska kunna ske behöver utställningens innehåll och teman fördjupas med bl a analyser, urval av föremål och berättelser.

Gotlands Museum söker därför 120 000 kr ur Gotlandsfonden för att ge arkeologer och antikvarier men också externa resurspersoner arbetstid att genomföra detta. Det sökta beloppet utgör ca 1/3 av beräknad total tidsåtgång. Övrig tid finansieras inom ramen för Gotlands Museums verksamhet.

Vid intresse kan förstudien erhållas/föredras för nämnden för Gotlandsfonden.
2020
120 000 kr
Insamling
Kalkyl:
375 kr/h
x 3-4 personer med ansvar för respektive stenålder/bronsålder/järnålder/vikingatid
x 1 extern resursperson
x två veckors arbete (320 h)
= 120 000 kr
1
Ansökan-Gotlandsfonden-2020.docx
26
78.70.22.111
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
2:15 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Fasadmålning – huvudbyggnaden på Brucebo

Susanna Carlsten
Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer
c/o Lars Andersson, Blåeldsvägen 26, 621 50 Visby
susanna.carlsten@gmail.com
0768-255409
Fasadmålning – huvudbyggnaden på Brucebo
Brucebo är ett av landets mest välbevarade och genuina konstnärshem. Här skapade Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce sin fristad under 1900-talets början. Under 2019 klassades Brucebo som en särskild skyddsvärd kulturegendom enligt Haagkonventionen och skyltas nu med The Blue Shield.

Med sitt läge vid havet utsätts huvudbyggnaden för ett hårt klimat med både fukt och vind året runt. Detta har orsakat skador och slitage på fasaden. De mest akuta skadorna har åtgärdats löpande, vintern 2020 byttes delar av balkongen ut pga. rötskador och för några år sedan lagades och målades taket pga. läckage. Då Brucebostiftelsens huvudsyfte är att dela ut stipendier till unga konststudenter måste vi hushålla med stiftelsens medel i förhållande till byggnadsunderhåll. Nu ser vi dock att den fasadmålning, som inte kunnat prioriteras, inte längre går att undvika utan kräver åtgärd så snart som möjligt.

Stiftelsens önskan är att påbörja målerier av fasaden redan under våren 2020 för att Brucebo ska vara rustat för att ta emot stipendiater och besökare, till sommarsäsongen och inför framtiden.

Brucebostiftelsen har genom åren satsat både ideell arbetskraft och stora belopp på bevarande och tillgängliggörande av platsen. Det är ovärderligt med bidrag till stiftelsens förvaltande då byggnaderna är den största kostnaden i verksamheten. Ett bidrag från er skulle hjälpa oss att värna och vårda byggnaderna till kommande generationer.
Sommaren/hösten 2020
250000 kr
Vård
Beräknad kostnad för ommålning av fasad (exkl. fönster o dörrar), inkluderat material och arbete: 200.000 kr + moms = 250.000 kr. Den beräknade kostnaden är baserad på offertunderlaget från Sture Larssons måleri (se bilaga) och den totala fasadytan 500 kvm.
1
Fasader-Brucebo-huvudbyggnaden.pdf
Bilder-Brucebo-huvudbyggnaden-fasad-och-detaljer.pdf
Ommålning-fasad-huvudbyggnad-Brucebo.docx
25
193.11.8.181
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
1:58 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se