Bokutgivning om Svenskbybornas bosättning på Gotland

Sofia Hoas
Föreingen Svenskbybyborna 83 40 00-9201
Vänge Nickarve 253
sofia.hoas@gotland.se
0707865174
Bokutgivning om Svenskbybornas bosättning på Gotland
Föreningen svenskbyborna önskar ge ut en artikel av Jörgen Hedman i bokform. Jörgen är författare, lärare och forskare som har forskat om svenskar i österled: i Finland, Estland, Lettland och Ukraina. Han har gett ut ett stort antal böcker om Svenskbyborna genom åren.

Jörgen är Föreningen Gusem har till sin årsskrift för år 2020 önskat få en längre artikel som behandlar Svenskbybornas överflyttning till Gotland 1929-31 och deras bosättning på ön. För en närmare undersökning av detta skulle en dokumentation av de gårdar som svenskarna från Ukraina bosatte sig på.
Föreningen behöver göra en lokal fotografisk expedition, köpa in grafisk formgivning och tryckkostnad för att kunna ge ut ett artikeln i bokform.
Vi tror att det finns ett stort intresse av boken på Gotland.
Föreningen svenskbyborna får dokumentation och artikel av Jörgen Hedman. Föreningen söker pengar för kompletterande nutida bilder och layout samt tryckning av boken.
Under 2020
20000
Publicering
Fotografering på Gotland 10 000 kr
Layoutkostnader 10 000 kr
Tryckkostnad, 500 ex, 20 000 kr

Summa kostnad för projektet 40 000 kr.
Ja, vi planerar att söka medel från andra.
Inga
1
32
151.177.7.253
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 15, 2020
1:57 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se