Boktitel (arbetstitel): ”Spiran och kryptan och allt däremellan”

Torsten Svensson
Lindvägen 4. 62452 Lärbro
torstensvensson@yahoo.se
0763518433
Boktitel (arbetstitel): ”Spiran och kryptan och allt däremellan”
Härmed söks 30 000 kr för publicering av en bok innehållande omkring 40 artiklar författade av forskare inom olika humaniora relaterade ämnen såsom konstvetenskap, arkeologi, historia, etnologi, runologi m m. Författarna har alla deltagit i ett eller flera av de kyrkohistoriska seminarier som arrangerats alltsedan 2009. Deras artiklar berör förstås Gotland i första hand där de gotländska kyrkorna berörs på olika sätt. En liknande bok, ”Spaden och Pennan”, kom av trycket 2009. Denna bestod av 671 sidor med 53 artiklar fördelade på 47 författare.
Bland de svenska författarna til den nya boken kan nämnas: Tryggve Siltberg, Gustaf Trotzig, Börje Westlund, Lars Bäckman, Richard Wottle, Maria Herlin Karnell, Carina Johansson, Michael Scholz. Jakob Lindblad, Magnus Källström. Per Stobaeus, Sabine Sten., Peter Doolk, Per Widerström, Anders R Johansson. Bland de utrikes komna: Elena Melnikova, Amber Rose, Margit Gerhards, Julia Trinkert, Kersti Markus, Harriet Sonne de Torrens, Vivian Etting, Frank Mauch. Redaktör är förutom övertecknad, Margit Gerhards, Svetlana Svensson (Vasilyeva) och Jakob Lindblad.
Om ekonomin tillåter är tanken att boken ska presenteras vid årets kyrkoseminarium den 26-31 maj. I annat fall så fort det är möjligt.
Boken kommer att ha stor betydelse för alla Gotlandsintresserade, såväl för den forskarinriktade som den som är mer allmänt intresserad.
Bifogar min c/v där dock det dock saknas en del titlar från de allra senaste åren (2017-2019)
2020
30 000 kr
Publicering
Tryckkostnad 180 000 kr, se bifogad fil.
Medel har eller kommer att sökas från bland annat Gustaf VI:s fond för kulturen, Pro fide… m fl
DBW:s Stiftelse har givit projektet 30 000 kr.
1
Offert-Torsten-Svensson-2.pdf
TORSTEN-SVENSSON.docx
27
81.230.147.174
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
3:05 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se