Boken med arbetsnamnet Märta

Kerstin Kalström
Fårö Kalbjerga 3551
kalbjerga@gmail.com
0702441668
Boken med arbetsnamnet Märta
Min bok som jag ännu bara kallar ” Märta” och som jag söker ekonomiskt bidrag tillför layout och tryckning, handlar om min svärmor Märta Kalström. Hon föddes på Fårö1904 av fattiga föräldrar och fick elva syskon.
Märta utackorderades till ett barnlöst par där hon fick arbeta för skor och skolgång. Hon gifter sig och får 12 egna barn. Hon blir bondmora på en mycket karg Fårögård (Kalbjerga= kala berget)
I boken skildrar jag skillnaden mellan att vara ”fattigfolk” och att vara husbönder med egen gård. Jag beskriver den starka tradition som styrde vad som var männens område och vad som var kvinnfolksgöra.
Boken skildrar också kyrkans makt och vad som kunde ske i skolan i början av 1900-talet. Där Märtas klasskamrat ofta kissade på sig i skolan och fick en örfil som straff.
Även effekterna på Fårö under världskrigen. Allt som ransonerades med kuponger och man var tvungen att ansöka om att få slakta sin egen gris.
Jag har försökt att skildra Märtas hårda liv, utan att det ska kännas tungt att läsa boken. Märtas glada lynne och arbetskapacitet har varit viktigt att beskriva.
Jag anser att den här historien behöver berättas. Det är bara ca 100 år sedan Märta var barn och ändå är skillnaderna mellan den tidens livsstil och dagens så oerhört stora. Jag anser det viktigt att belysa hur förhållandena kunde vara i Sverige på första hälften av 1900-talet.
November 2020
80 000 kr
Publicering
Offert på layout på 38. 000 kr och
offert på tryckning vid svenskt tryckeri 62 000 kr
Sällskapet DBV
Patriotiska sällskapet
Åke Wibergs stiftelse
Gotlands Hembygdsförbund
Beviljat 5000 kr från Ragnar och Lydia Nilsson Solbjärge i Fröjel Stiftelse
1
18
193.150.251.246
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
12:03 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se