Kvinnfolk vid Petes

Eva Sjöstrand
Hästgatan 13, 621 56 Visby
evasjostrand@yahoo.se
0736798384
Kvinnfolk vid Petes
Syftet är att ge ut poesisviten ’Kvinnfolk vid Petes’, en bok som behandlar liv och leverne kring den sagolikt vackra gården Petes i Hablingbo på södra Gotland.
Där fanns som två byar; Strandbyn med burgna gårdar och Getarebyn med getare som levde av att vakta andras jord och hjord. Vid Petes har människor i långa tider levat av vad strand och åker gav. Hur männen kämpade med fiske till havs är nog skildrat och bevarat, medan kvinnornas livsvillkor, deras strävan, deras lust och glädje bara finns som fjärilsstoft i vinden.

Av detta fjärilsstoft skriver författaren Eva Sjöstrand text, konstnären Anne Nilsson gör träsnitt, boken ska formges av formgivarnas nestor i landet, Christer Jonson bosatt på Sysne. Tillsammans har vi tre tidigare skapat sex poesisviter. Arbetet med Kvinnfolk vid Petes pågår under våren och förhoppningsvis är boken tryckt på försommaren 2020.

Betydelsen av att hämta lärdom ur gångna tiders tänkesätt och kunskap kan inte överskattas, och helst inte i vår tid. En poesisvit av det här slaget kan få dagens människa att stanna upp, tänka till och förstå sin plats som en länk i en kedja, den kedja som löpt genom årtusenden och förhoppningsvis ska löpa länge än.
Senast maj månad 2020
19 000 kronor
Publicering
Specificerad produktionskalkyl enligt offert från eddys.se bifogas
Längmanska Kulturfonden sökt 26 200
Sällskapet De Badande Vännerna sökt genom medlemmen Sven Sandström 20 000
Ansökningar om mesta möjliga tryckbidrag ska skickas till Region Gotland samt till Fruntimmerssamfundet på Gotland.
1
Eva-Sjöstrand-CV-i-korthet.pdf
Utdrag-Kvinnfolk-vid-Petes.pdf
Produktionskalkyl-Kvinnfolk-vid-Petes-Eva-Sjöstrand.pdf
14
81.226.203.232
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 6, 2020
10:04 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

1288 – Ett delat land

Katarina Söderdahl
Norra Kyrkogatan 3, 621 55 Visby
info@detvarengangforlag.se
0733 307 398
1288 – Ett delat land
Vi söker stipendium till vårt bokprojekt ”1288 – Ett delat land”, som handlar om inbördeskriget i den fria handelsrepubliken Gotland. Hur det för alltid kom att förändra uppfattningen om staden Visby respektive landet Gotland och varför händelsen är viktig i Svensk historia. För de flesta är inbördeskriget okänt.
Vi gör ett nedslag i gotländsk och svensk historia och knyter an till nutida händelser. Boken ska väcka nyfikenhet och göra berättelsen lättillgänglig genom bild och text och vänder sig till dem som normalt inte läser historieböcker. Det är en fackbok som även kan fungera som diskussionsunderlag, med tillhörande lärarhandledning, i gymnasieskola och sfi/sva. Med stipendiet har vi möjlighet att förverkliga den här första boken som blir startskottet i vår serie populärhistoriska faktaböcker med ”glömda” berättelser hämtade ur Gotlands historia.
Våren 2020
35 000 kr
Publicering
• Tryck, upplaga 1000 – 55 000 kr
• Repro – 10 000 kr
• Redaktör – 10 000 kr
• Faktagranskning – 10 000 kr
• Layout – 20 000 kr (300 – 400 kr /sida)
• Distribution och marknadsföring – Ingen budget klar

Total kostnad ca 105 000 kr
• Stiftelsen Längmanska kulturfonden – 50 000 kr
• Sällskapet DBW – 15 000 kr
• Tryckbidrag, Region Gotland – 7 000 kr
1
1288_omslag-uppslag-låguppl.pdf
1288_tryckoffert-kostnader.pdf
CV_Soderdahl-Bornmarker.pdf
13
217.211.192.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 5, 2020
9:42 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Stolar nya Albatrossmuseet i Herrvik.

Erik Hoffstedt, ordförande Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn
Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn, org. nr. 802468-5300.
Östergarn Sigdes 126, 623 68 Katthammarsvik
hoffstedt@tele2.se
0498-52307
Stolar nya Albatrossmuseet i Herrvik.
Föreningen Albatrossmuseet har i sex år arbetat med omvandling av en halvfärdig lokal i Herrvik till museum för samlingarna. Bygget har kunnat genomföras tack vare ideella insatser och bidragsgivare, bland andra Gotlandsfonden. Ombyggnaden är klar, nu inreds huset med montrar, AV-utrustning och textilier med sikte på invigning andra juli i år.
För att genomföra föreläsningar och lektioner behöver föreningen stolar. Med erfarenhet från Östergarns Bygdegård, som i omkring 10 år haft stapelbara stolar på vagn, har föreningen fastnat för stolar från PDJ interiör. Rimligt antal 25 stycken.
Stapelbara stolar EX 002 à 600:- inkl. moms 25 stycken 15 000 kronor
Vagn till dessa à 1475:- inkl. moms en stycken 1475 ”
Total kostnad 16 475 kronor.
Aldrig. Stolarna används framgent och tacksamhet riktas under tiden mot givaren.
15 000 kronor.
Vård
Kostnaden 16 475 kronor hoppas föreningen kunna täcka med bidrag 15 000 kronor, återstoden 1475 kronor tas av egna medel.
Nej.
Inga.
1
12
151.177.5.148
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 4, 2020
3:24 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Experimentell musik på gutamål

Desideria Thur
kappelshamnsvägen 7b
desideriadreams@gmail.com
0046 (0)730699757
Experimentell musik på gutamål
Mitt namn är Desideria Luna Thur och jag är en producent, kompositör och ljudkonstnär med rötterna i Lärbro.
I min musik och konst har jag en passion för gutamålet och ett hopp om att kunna bidra till att det får leva kvar med det lilla jag kan.

Jag skulle vilja se gutamålet stiga in och ta plats mer i det samtida och i moderna konstformer.
Jag önskar därför producera en serie elektronisk musik och ljudkonst, ihop med stark videokonst som jag tror kommer tala för det gotländska, samtidigt som det ger ett egensinnigt och modernt konstnärligt perspektiv på samma gång, med gutamålet i fokus.
Jag har aldrig hört Gutamål i någon slags samtida “modern musik” förut, och jag tycker att det behövs, och rent kulturellt borde finnas.
2021
10000
Publicering
Budget projekt Total: 30 000

Film-utgifter

Hyra av Isbaren för inspelning av en nyckel-scen. 5000 kr
Hyra av kamera och ljus (”ljud och bild- media). 6000 kr
Hyra av drone- kamera och drone fotograf 5000 kr
Hyra av bil: 2000 kr
Editering av video: 2000 kr
Grading av video: 1000 kr

Musik-utgifter

Musikstudio ”one touch edit” för färdigställande av musik: 6000 kr
Mastring av musik (Robin Rudén) 3000 kr
Söker även Gotländska kulturarbetar-stipendiet och kulturnämndens projektstöd än så länge.
Inget redan erhållit.
1
Projekt-för-Gutamålet1.pdf
Gotlands-tonsättarskola-intyg.pdf
11
46.162.106.18
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 3, 2020
5:17 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

DIT VINDEN BÄR OSS …

Björn Kopf
Nygatan 33, 62156 VISBY
kopf@telia.com
070-5458578, 0498-271017
DIT VINDEN BÄR OSS …
Min gotländska mor, Karin Löfquist, gifte sig 1937 med en balt-tysk civilekonom, René Kopf, och flyttade till Reval. Där föddes min syster. När jag var på väg bröt andra världskriget ut. Hitler ”gav bort” hela Östeuropa till ryssen i Hitler – Stalin-pakten 1939. Vi blev tvungna att migrera till västra Polen. Jag föddes i Posen (Poznan) 1940.
Karin längtade hem till Visby, men var nu ”naturaliserad” tyska och fick inte lämna landet. Hon skrev ett 70-tal brev till föräldrarna i Visby. Dessa tidsdokument har vi kompletterat med 20 bandinspelningar av Karin. Jag har sammanfogat allt till en kronologisk berättelse om vad som hände, kompletterat med egna minnen. Detta har aldrig tidigare berättats i Sverige.
Björn Kopf.
December 2020
SEK 50 000:-
Publicering
Produktionskostnad enligt anbud SEK 375 000:- inklusive slutredigering, formgivning, typografering, sättning och omslag.
(exclusive marknadsföring)
DBW 50 000:-
Patriotiska sällskapet 50 000:-
Gustaf VI Adolfs jubileumsfond 50 000:-
Region Gotland 50 000:-
Längmanska kulturfonden 50 000:-

Obs att inga av ovanstående ännu har sökts. Sökta belopp kan komma att ändras.
Jag räknar även med att bekosta delar av produktionen själv.
SEK 0:-
1
0-Förtexter-Version-DÄR.docx
Bil2.docx
intyg-DH.pdf
10
2.249.160.26
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 27, 2020
1:16 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Renovering, underhåll och nybyggnad av gotländska allmogebåtar

Föreningen Träibatn
Lennart Magnusson, Mästerby Sallmunds 308, 62232 GOTLANDS TOFTA
rolandstenberg@outlook.com
0702364456
Renovering, underhåll och nybyggnad av gotländska allmogebåtar
Vinterns arbeten löper som planerat. Nybygget av en tvåmänning, som vid två tillfällen fått stöd av Gotlandsfonden, börjar närma sig slutfasen. Vi hoppas på sjösättning i sommar. Parallellt med detta arbete renoveras och underhålls föreningens övriga båtar.
I år ber vi om hjälp med anskaffning av nödvändiga traditionella underhållsprodukter. Det kan nämnas att vi hittat leverantörer lokalt på Gotland.

Årsmöteshandlingar och årsskrift kommer att översändas per post efter vårt årsmöte (den 3:e februari).

Välkomna att besöka oss i någon av våra verkstäder (Tofta respektive Sanda) under vintersäsongen eller i Västergarn i samband med seglingssäsongen (som börjar i senare delen av maj).
14000 kr
Tillvaratagande av folktradition
Trätjära 40 liter à 150; 6000 kr
Linolja 40 liter à 80; 3200 kr
Terpentin 40 liter à 120;4800 kr
Totalt 14000 kr
Nej
Nej
1
9
90.225.100.120
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 24, 2020
3:29 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Skydd av kulturegendom i väpnad konflikt: Sverige från första världskriget till det kalla kriget

Mattias Legnér
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet Campus Gotland
62167 Visby
mattias.legner@konstvet.uu.se
0705689183
Skydd av kulturegendom i väpnad konflikt: Sverige från första världskriget till det kalla kriget
Ansökan gäller bidrag för produktion av en bok. Fonden har tidigare gett ett bidrag till undersökningen. Boken undersöker hur kulturegendom skyddades inför krigshot i Sverige från 1914 till 1970-talet, med betoning på andra världskriget. Särskilt undersöks hur byggnader och vissa föremål skulle skyddas mot anfall från luften. De stora museerna behandlas, likaså evakueringen av Sankt Göran och Draken ur Storkyrkan 1940 och bygget av museernas skyddsrum i Skansenberget 1939-41. Skyddet av domkyrkor och förebyggande dokumentation av äldre bebyggelse i städerna som pågick behandlas, liksom hur de kungliga slotten användes för att evakuera museisamlingar och arkiv till från Stockholm. Ett kapitel behandlar situationen på Gotland 1939-45 eftersom ön både hade ett mycket rikt kulturarv och var särskilt utsatt genom sitt läge mitt i Östersjön. Ett stort antal arkiv har undersökts, fr.a. ATA, också Riksarkivet, Krigsarkivet, Gotlands museum, Nordiska Museet, Nationalmuseum, Västmanlands läns museum, Museiverket och Nationalmuseum i Helsingfors m.fl. Även utvecklingen i de andra nordiska länderna behandlas men mer översiktligt. Försöken att skydda kulturegendom sätts in i större sammanhang som behandlar hur nationell och nordisk historia (konsthistoria, arkeologi, allmän kulturhistoria) uppfattades och förmedlades vid denna tid, och vilken betydelse nationalism och nationell identitet hade i relation till organiseringen av skyddet. De nordiska länderna jämförs i det avseendet.
2020-12-31
30000
Publicering
Se bifogad offert.
Kjell och Märta Beijers stiftelse 20 000
Agnar och August Palmérs stiftelse 20 000
Peter och Birgitta Celsings stiftelse 20 000
Elna Bengtssons fond för vetenskaplig forskning 20 000
Pro Fide et Christianismo 50 000
1
Makadam_offert_prel_200117.pdf
Legnér-bokmanus-Gotlandsfonden-200124.pdf
8
193.11.8.176
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 24, 2020
10:29 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Underhåll (tjärsmörjning) av byggnader

Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
Burs Norrlanda
bertil.larsson47@gmail.com
0708269657
Underhåll (tjärsmörjning) av byggnader
Det har uppstått ett behov av tjärsmörjning på stora delar av befintliga byggnader både vid fornstugan och vid hammars. Detta behov är större än det årliga underhållet som har varit gjort de senaste åren varför vi nu ansöker om hjälp för att täcka kostnaden för tjära.
Arbetet med tjärsmörjningen kommer att ske ideellt under sensommaren 2020.
Vi avser använda sojdbrännd tjära från Gotland.
September 2020
15 000
Vård
150 kr litern för tjära
15 000 blir då 100 liter tjära
1
7
151.177.6.111
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 22, 2020
9:27 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Nyaste nytt från gamla tider på Gotland

Roland Olsson

Valdemarsgatan 3
olsson460@gmail.com
0739972089
Nyaste nytt från gamla tider på Gotland
Jag arbetar på min andra bok med material från tidningar på 1800-talet (främst gotländska tidningar). Jag vill påminna om en tid som känns ganska bortglömd trots att den faktiskt ligger ganska nära. Genom tidningarna får man ett lättillgängligt material.
Arbetet med min förra bok ”Senaste nytt från 1800-talet på Gotland” (som utkom november 2019) gjorde att jag hittade så många ämnen och så mycket material att jag kände mig beredd att skriva en andra bok, som dock inte har 1800-talet som absolut gräns tidsmässigt. Det blir också i de flesta fall något längre berättelser än i förra boken och kanske också med lite mer personliga kommentarer.
Tidsplanen är research och skrivande klart före sommaren, formgivning (Johan Carlgren) efter sommaren, tryckning i höst och släpp mitten av november.
Nov 2020
25 000 kr
Publicering
Tryckning 50 000
Formgivning 30 000
Bildanskaffning, resor, kontor 20 000
Summa 100 000
Stiftelsen DBW 20 000
Region Gotland 5 000
Längmanska kulturfonden 30 000

1
NYASTE-NYTT-MERITFÖRTECKNING.docx
NYASTE-NYTT-KAPITELINDELNING.docx
104421-Bok-hårdpärm.pdf
6
82.209.141.37
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 10, 2020
11:14 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

The Connecting Point

Dan Carlsson
Blåeldsvägen 3, 621 50 Visby
dan.carlsson@arendus.se
070-3118032
The Connecting Point
Projektet ”The Connecting Point” berör en forskningshorisont som i ringa grad har varit studerad. Det handlar om den gotländska kusten och hur människan nyttjade kusten för skilda aktiviteter under bronsålder-järnålder. Utgångspunkten för projektet är den tydliga agglomerationen av fornlämningar vid vissa strategiska punkter längs kusten. Det handlar om såväl enskilda gravar i kustnära lägen som stenhägnader, fornborgar vid kusten, områden med stenar med slipytor och sliprännor, och det handlar om den rumsliga korrelationen med historiska fiskelägesplatser (se bilaga 1).
Forskningsområdet utgörs av en sträcka längs kusten i Eke socken, mellan nuvarande strandlinjen och upp till en nivå ca 5 meter över havet. Inom denna zon finns ett flertal gravar, liksom även en vallanläggning (fornborg) som i sig är överlagrad av två gravfält. Vidare är det platsen för märkliga huslämningar och därtill en stenrad bestående av 12 tätt ställa meterhöga gråstenar. Det anmärkningsvärda är att detta mönster upprepas på flera ställen längs kusten, från Burs i öster till Grötlingbo i väster.
Projektet genomförs som ett 3-årigt fältprojekt, där de två första åren är genomförda med synnerligen anmärkningsvärda resultat. Bl a har det visat sig att vallanläggningen hyser upp mot 100 gravar, där flera av de som undersökts dateras till medeltid (se bilaga 2). Därtill finns i området något form av ceremoniell plats med fyra husgrunder och rester av ett mycket kraftigt torn, daterat till 800-tal.
Fältdelen av projektet kommer att avslutas under september 2020, varefter bearbetningsfasen vidtar
22 500 kr
Dokumentation
Ansökan avser hälften (6 prover) av de 12 stycken C14 prover vi kommer att behöva för att kunna datera undersökta lämningar (se bilaga 3). Proverna analyseras i Uppsala, Ångströmslaboratoriet och kostar 3000 kr plus moms per styck, vilket gör för 6 prover 22 500 kr.

Den andra delen av de 12 proverna avser vi att söka hos Stiftelsen DBW, i linje med tidigare år.
Se ovan
Inga
1
1.-ForskningsPM-Kustenkomprimerad-Smallpdf-2.pdf
2.-Del-av-rapport-Eke-2018-.pdf
3.-PM-Eke-2019-2020.pdf
5
82.209.141.122
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 9, 2020
9:39 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se