Gotlands landskyrkor

Kristina berglund
Gyllenstiernsgatan 7, 115 26 Stockholm
kristina.berglund.ark@gmail.com
070 529 95 97
Gotlands landskyrkor
Jag har skrivit manus till en guidebok med ett annat upplägg än det sedvanliga kyrka för kyrka. Avsikten är att på ett systematiskt sätt med väl valda exempel ge en överblick och tydliggöra viktiga drag i arkitektur, skulptur och måleri för de olika skedena under perioden 1100-, 1200- och 1300-talen. Syftet är att underlätta för besökaren att kunna avläsa utvecklingen under medeltiden för varje kyrka; t.ex. att utifrån egen kunskap kunna definiera romanska och gotiska stildrag, att kunna se vilken stenmästare som svarar för en dopfunt genom att granska motiv och teknik och att kunna tidsbestämma skulptur och måleri.

Boken innehåller en kompletterande katalog med korta beskrivningar av varje kyrka, att användas för faktainhämtning samt tio förslag till rundturer över hela ön, vardera till tre kyrkor, utvalda för att varje tur så brett möjligt ska belysa kyrkobyggandet under den aktuella perioden. Boken innehåller också ett kort avsnitt om Roosvals stora insats för att kartlägga de gotländska kyrkorna och hans liv med Ellen von Hallwyl samt ordlista, lästips och litteraturförteckning.

Min förhoppning är att boken ska bli en inkörsport för gotlänningar och besökare på ön till nya och fördjupade upptäckter i den gotländska medeltidens fascinerande konstvärld. Boken innehåller 226 sidor. Den är rikligt illustrerad med högupplösta färgbilder samt kartor. Boken har formatet 210 x 240 mm. Manus med layout är klart i pdf-format och boken kan tryckas när medel erhållits.
senvår-försommar 2020 om medel erhålls till tryckningen
Mest möjliga bidrag
Publicering
Tryckkostnaden för 2000 ex är 166500 kr + moms 9990 kr, d.v.s. totalt 176490 kr (se bif. offert)
Boken får hårda pärmar och blir trådbunden.
Sällskapet DBW:s stiftelse
Samfundet Pro Fide et Christianismo
Längmanska Kulturfonden

Även till dessa anslagsgivare har jag angett ”Mest möjliga bidrag”
Det är först nu jag söker bidrag – således inga bidrag hittills.
1
cvintygoffert.pdf
innehåll-inledning-källor.pdf
textexempel.pdf
4
81.227.203.226
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363

Skyddad: Ansökan


januari 8, 2020
3:38 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Farfars båtar – från kalkskutor till bilfärjor / Med Slite i aktern

Charlotte Lautmann
Alvik Ängestäktsvägen 10 793 97 SILJANSNÄS
charlotte.lautmann@telia.com
070 2556491
Farfars båtar – från kalkskutor till bilfärjor / Med Slite i aktern
I Myrstenska huset i Slite finns ett privat släkt- och företagsarkiv. Det utgör utgångspunkt för min forskning om familjen Myrstens sjöfartshistoria. Den spänner över tre generationer från 1860 till 1960-tal. Från Kalkskutor till bilfärjor och embryot till det som sedan blev den svenska delen av Vikinglinjen. Det är ett stycke gotländsk och svensk sjöfartshistoria som får en genomlysning. Projektet beräknas bli klart under 2020 för att under hösten 2020 presenteras i bokform.
höst 2020
10000
Publicering
Ansöker om bidrag till tryckning av boken med projektnamn Farfars båtar. Tryckning beräknas till 100000 kronor. Forskning/skrivande, sättning och formgivning är mina egna insatser i projektet.

Kostnad 100000
Intäkter
Bidrag 80000
Försäljning 20000
Längmanska fonden 20000
Kungl Patriotiska sällskapet 20000
DBWs stiftelse 10000
Sven och Dagmar Saléns stiftelse 20000
1
Projektplan-Farfars-båtar-2020-0108.pdf
CL-intyg.pdf
charlotte-Lautmann-referent-20200108.docx
3
185.154.111.27
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Skyddad: Ansökan


januari 7, 2020
8:21 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Sockenbok Östergarns socken.

Östergarn-Gammelgarns hembygdsförenng 834002-0687
c/o kassör Gunilla Wigren Dahlin, Jacob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik.
bengt.klinvall@telia.com
072-5617885
Sockenbok Östergarns socken.
Hembygdsföreningen bildades 1989 Bedrivs med frivilliga insatser. Medlemsantalet 400 st. En grupp av 7 personer bildades och har bedrivit arbetet i studiecirkelform genom Studieförbundet Vuxenskolan. Intyg från Birgitta Nordling på Vuxenskolan som bifogas.
Betydelsen är att göra en beskrivning av socknen i dåtid och nutid.
Målet är att boken skall bli klar till julen 2020.
2020-12-31
10.000
Publicering
Kostnad för tryckning av 1.000 ex 120.000 kronor
beräknad kostnad för layout och utgivning 80.000 kronor
beräknade kostnader för fotografier, kopiering och konsulter 100.000 kronor
Totalt beräknad kostnad 300.000 kronor.
Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 20.000:–
Kultur- och fritidsavdelningen Region Gotland 5.000:–
Stiftelsen DBW 10.000:–
1
intyg-.pdf
Innehåll-i-Sockenboken-2018-05-03.docx
offert.pdf
2
81.232.86.100
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362

Skyddad: Ansökan


januari 7, 2020
12:59 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Murare Karlsson, Gotland och friheten

Wilhelm Östberg
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Vamlingbo Petsarve 227, 623 31 Burgsvik
wille_ostberg@yahoo.com
0498 48 19 00, 073 741 27 86
Murare Karlsson, Gotland och friheten
Leif Karlsson (1946-2009), ”Muraren”, levde större delen av sitt liv utan fast bostad, utan personnummer. En outsider som erkändes som bäst bland murare på Gotland. En missbrukare som sågs som filosof och levnadskonstnär.
Muraren hörde till dem som på 70-talet kallade sig ”frihetens folk” – unga människor som vände det etablerade ryggen och levde fria liv. En del blev så småningom etablerade musiker, konstnärer, krögare, bibliotekarie, hantverkare, svenssonar medan andra gick under i missbruk. I detta nätverk fanns Muraren, i en kultur som ännu inte finns beskriven i gotlandslitteraturen.
Boken skildrar och analyserar denna kultur. Den förmedlar minnena av Muraren, skrönorna (absolut!) men också hans bestående bidrag i det gotländska landskapet, husen och de murade spisar han skapade. Han gjorde avtryck på Gotland – samtidigt som han stod helt utanför det som annars spelar roll på Gotland: gården, släkten, socknen. Men det finns som också en annan sida av ”det gotländska”: öppenhet inför impulser utifrån, allt från vikingafärderna fram till mottagandet av flyktingar under 1900- och 2000-talen. Boken prövar tanken om han var exponent för det som kallats ”öighet” (Ronström 2016) och analyserar vad ”frihet” stod för i Murarens tankevärld liksom hans relation till gotländska lokalsamhällena. Med Muraren som utgångspunkt diskuteras hur ”det gotländska” skapas av ”vanliga människor” och också av de marginaliserade, i kontrast till fastlandets mer stratifierade samhälle.
Tredje kvartalet 2019
15 000 kronor
Publicering
Tryckkostnad 70 000 kr (inkl. formgivning)
Originalarbeten 5 000 kr
Bildrättigheter 5 000 kr
Fotografarvoden 10 000 kr
Resor (intervjuer, bildanskaffning) 2 500 kr
Marknadsföring 2 000 kr

Summa: 94 500 kronor.
Längmanska kulturfonden 20.000 kr
Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 5.000 kr
Region Gotland, tryckningsbidrag 10.000 kr
Sällskapet De Badande Vännerna, Visby 10.000 kr
Gotlands hembygdsförbund 10 000 kronor
1
Offert-1035722.pdf
Meritförteckning-WÖ.docx
Innehållsförteckning-och-textutdrag.docx
1
90.230.236.151
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


januari 2, 2020
7:21 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se