Gotlänsk bastukultur

Martin Sten
Beckbrännarbacken 6, 116 35. Stockholm
martinfsteen@gmail.com
0768196044
Gotlänsk bastukultur
Mitt syfte är att undersöka Gotlänsk bastukultur ur dels ett historiskt perspektiv och dels nutida antropologiskt perspektiv.

Gotland har en unik kultur av utspridda sockenbastu över hela ön som man länge har samlats kring på lördagar efter arbetsveckans slut. Bastun har i många fall varit en central samlingsplats och nästan haft samma funktion som kyrkan eller hembygdsgården. Det faktum att sockenbastun har varit så heltäckande är anmärkningsvärt och jag vill djupdyka i historian kring hur detta fenomen uppkom och hur den genom tiden har förändrats. Vilken funktion fyller den idag? Hur utbredd är den? etc.

Redan som liten grabb fick jag själv följa med pappa till Sockenbastun i Hamra på södra Gotland, vi är sommargotlänningar och bastun var en väg in till de riktiga Gotlänningarnas värld. Där kunde man höra (om man lyckades förstå den breda dialekten) hur skörden gick, om nån hade en ny tjur i hagen eller allmänt skvaller. Detta är också något som intresserar mig den sociala funktionen som som sockenbastun har fyllt.

Arbetet kommer dels ske genom research genom intervjuer och i arkiv för att försöka förstå Sockenbastuns historia och dels genom deltagande observation där jag kommer åka runt och besöka och fota så många Sockenbastu jag kan. Målet är att ge ut en bok i ämnet då inget om detta skrivits vad jag vet.

Tack för er tid. Mvh, Martin Sten
2022
14 000
Dokumentation
Researcharbete: 5000kr
(Litteratur etc)

Deltagande observation: 9000 kr
(Resor: 3000
Bastuavgifter: 1000
Uppehälle: 5000)
1
24
212.37.1.118
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 14, 2020
10:36 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Pinnsvein & Makk till förskolan

Tina-Marie Qwiberg
Garda Halvands 804 623 61 Stånga
tina.marie@qwiberg.com
0706258148
Pinnsvein & Makk till förskolan
Gutamålet är ett oerhört viktigt kulturarv som idag tyvärr inte finns i läromedel eller i litteratur för barn i skolorna idag. Gotländska barn förlorar alltmer kontakten med Gutamålet och tappar därmed en bit av sin kulturhistoria.

Pinnsvein & Makk är en biologiskt orienterad ca 60 sidor faktabok som berättar om hur djur som befinner sig på en ö (Gotland) långt ut i havet, kan ha kommit dit.
Det är berättelser om geologi, istid och kulturhistoria.
Boken är också bilingual; svenska – gutamål. Den handlar alltså om makk, rakk, skogsbaggar, lamb, pinngysar och pussludar. Roliga ord men också viktiga ord för barn som alltmer förlorar kontakten med sitt gamla språk.

Vi som har skrivit boken heter Helen Rundgren – författare och biolog och Tina-Marie Qwiberg – dokumentär och naturfilmare. Vi har jobbat med boken helt ideellt.
Pinnsvein & Makk är utgiven på Fornsalens Förlag.

När vi skrev boken var vår ambition att den skulle finnas på de gotländska förskolorna som en rolig introduktion till gutamålet. Men tyvärr, saknas medel i det offentliga till inköp av den här typen av böcker.

Vi söker härmed medel från Gotlandsfonden så att det blir möjligt för oss ekonomiskt att skänka två exemplar av boken till varje gotländsk förskola (59 st). I utbildningssyfte för att låta gotländska barn bekanta sig och komma i kontakt med gutamålet och sin kulturhistoria.
Höstterminen sept 2020
16 641 kr.
Tillvaratagande av folktradition
Det finns 59 förskolor runt om på Gotland.
100 kr per bok (F-pris + moms)
79 kr porto ( brevpåse)
180 kr vykort (följebrev)

Summa: 16 641 kr.
1
INFOBREV_PM.pdf
CV-Tina-Marie-Qwiberg-.docx
23
2.64.111.160
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Skyddad: Ansökan


februari 13, 2020
9:12 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Gotländskt Arkiv 2020

Cathrin Emdén
Gotlands Museum / Fornsalens förlag
Strandgatan 14
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se
0498-292738
Gotländskt Arkiv 2020
Idén och syftet med Gotländskt Arkiv 2020 är att ge en samlad och fördjupad inblick i byggnadsvården på Gotland, dess historia och nutid. För att ge perspektiv kommer vi att jämföra gotländska byggnadstraditioner med liknande traditioner i övriga svenska regioner. Vad ser vi för skillnader och likheter och hur märker vi att ekonomiska förutsättningar satt spår och påverkat byggnation i olika områden?

Historien om hur byggnadsvården har utvecklats på Gotland är betydelsefull för att förstå vår samtid. Vi hör pionjärerna inom arbetet med kyrkor och profana byggnader berätta hur arbetets utvecklats under de senaste decennierna.

Äldre byggnader har en hållfasthet som varat under generationer, hur kan vi ta tillvara de tekniker och material som användes för en mer hållbar nutida byggnation?

Sist men inte minst lyfter vi specifikt några områden där äldre metoder och material på nytt blivit aktuella och förfinats för att passa dagens krav. Det är tjärtillverkning, nya rön inom kalkbruk, kvalitén olika slags trävirke samt återbruk.

Sammantaget vill vi visa värdet i att vårda och ta tillvara äldre byggnader och även visa hur betydelsefulla de är för dagens och morgondagens byggnation.
Nov 2020
100 000 kr
Publicering
Tryck 87 078
Repro och provtryck 10 000
Foto 18 000
Formgivning 37 500
Redaktörs- och korrekturläsning 48 750

= 201 328
Vi planerar att söka 20 000 kr från Stiftelsen DBW.
Inget ännu.
1
Ansökan-Gotlandsfonden_GA20.docx
22
195.67.126.3
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 13, 2020
11:35 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Gotlands runor

Caroline Bernander
Vall Skogs 122, 621 93 Visby
caroline.bernander@gmail.com
079-3376337
Gotlands runor
Jag vill söka medel från er därför att jag har en idé om att skriva en bok om gotländska runor; de olika runalfabeten, inskrifter på föremål och så runstenar förstås. Boken är tänkt att vara en sammanställning av det viktigaste som finns att berätta om runor på Gotland, från källor som finns att tillgå idag. Den ska rikta sig till en bred allmänhet och målet är att fånga både äldre och yngre läsares intresse. Det planerade formatet är ca 15×20 cm och 160 sidor.

Det finns två huvudskäl till att jag vill skriva en bok i ämnet. Dels tycker jag att det saknas en bok med färgbilder, som översiktligt tar upp sådant som har med gotländska runor att göra, dels brinner jag för kulturhistoria, runkunskap och fornnordiska språk och vill gärna dela med mig av det jag läst och lärt mig hittills. Gotlands runor och flera av våra runföremål är världsunika, något som jag tycker fått för lite uppmärksamhet och som behöver lyftas fram.

Boken är tänkt att ha flera färgfoton som illustrerar texten. Foton är viktiga för att belysa texten, särskilt för att kunna locka läsare som inte närmat sig ämnet tidigare. I möjligaste mån har jag tänkt att själv fotografera, eftersom jag har en idé om hur fotona ska vara tagna. Jag har mångårig praktisk erfarenhet av fotografering från mitt tidigare arbete på Länsstyrelsen och från mitt privatliv. I de fall där foton behövs på museiföremål eller andra, mer avancerade, foton krävs, har jag tänkt att köpa in foton.

Med vänlig hälsning, Caroline Bernander
Juni 2021
50 000
Publicering
KOSTNADER

Arbetsdator: Minst 16 GB RAM, SSD-läsare. Ca-pris 12 000 kr

Systemkamera: Nikon D5600 + AF-P 18-55/3,5-5,6 VR. Ca-pris 6 500 kr *

InDesign CC 2019, licens per månad: 240 kr (prel. tid 5 månader = 1 200 kr)

Grundkurs i Adobe Indesign på Folkuniversitetet i Stockholm 6-7 maj, kursledare: Thomas Dättermark – Kostnad: 3 975 kr
Färjeresa Stockholm tur och retur: 584 kr (vilstolsplats)

Kursbok: ”Indesign CC Grunder” av Iréne Friberg (536 kr på www.adlibris.com)

Inköp av kompletterande foton/rättigheter: ca 5000 kr (svårt att veta på förhand)

Tryckkostnad för 2000 ex: 150 000 kr (räknat på ca-pris à 75 kr/ex. Svårt att veta på förhand.)

(Ersättning för utebliven inkomst april 2020-maj 2021: 10 000 x 14 månader ** = 140 000 kr)

I första hand söker jag medel till dator, kamera, kurs i Adobe Indesign, inköp av kompletterande foton/rättigheter och tryckkostnad. I andra hand söker jag medel för själva skrivarbetet.

* CDON.com hade priset 6 517 kr vid sökning 200102.
** Motsvarar 5 h arbete om dagen i genomsnitt under april 2020-maj 2021, med undantag för sommarsemester v. 26-31, höstlov v. 44, julledighet v. 51-52 + v. 1 samt sportlov v. 9 (har barn i skolåldern). (5 h x 5 dagar x 50 veckor) Summa 1250 h.
Längmanska kulturfonden – 50 000 kr
DBW-s stiftelse – 20 000 kr
Sparbanksstiftelsen Alfa – 30 000 kr
Stenbergers fond – 20 000 kr
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur – 50 000 kr
Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond – 50 000 kr
Nej
1
Meriter.pdf
Utkast-disposition.pdf
CV-12-feb-2020.pdf
21
217.210.131.248
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 12, 2020
6:13 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Mind the gap: between the idyllic images and the daily reality of moving to and living in Gotland. Life stories of ‘nyinflyttade’.

Consuelo Griggio
Gothem Viby 270, 62430 Slite
consugri@gmx.de
076 7860076
Mind the gap: between the idyllic images and the daily reality of moving to and living in Gotland. Life stories of ‘nyinflyttade’.
From 2015 through 2018, Inflyttarbyrån Gotland, part of Region Gotland’s strategic plan to boost the number of perspective people moving to Gotland launched Inspirationshelg, whose aim was to inform and inspire those who were thinking of moving to Gotland permanently. The three-days event would showcase perspective new residents some of the most iconic places on the island, share practical information about moving to Gotland, and answer their questions about life on the island.
Recent statistics shows that the number of permanent residents has increased in the past five years, but there is no study on what happened to them after they moved to the island. The proposed study aims to expand and critically analyse the ‘backstage’ of life in Gotland for those who moved following Inspirationshelg.
This qualitative study consists of max ten semi-structured, in-depth interviews with national and foreign residents who moved to Gotland after participating in Inspirationshelg. The interviews will focus in particular on the following themes; social and cultural life, job opportunities, accommodation, infrastructures, shopping, tourism, characteristics and aspects of Gotlandic life and people’s way of life and mentality that have affected new residents’ life.
Results will be published in a peer-review journal and made available to Region Gotland in the form of a report. Upon request, the author will present and discuss the results in public settings.
Oktober 2021
10,000sek
Dokumentation
Total amount sought for the project: 10,000sek.
Details: 3,000 sek for biogas to go around and interview people around the island, drive to Visby for research and presenting of results.
7,000sek compensation to the author for the research, which includes the author’s time for interviewing, researching, writing, and disseminating the results of the study.
n/a
n/a
1
Wilhelmina-von-Hallwyls-Gotlandsfond-2020-Griggio.docx
20
37.162.82.86
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 11, 2020
11:12 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet

Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge org nr: 834000-0242
Bungemuseet
Bunge Hägur 119 624 64 Fårösund
majgun.blomberg@telia.com
0703-450017 (MG Blomberg)
Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet
Den ideella föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge vill genom sitt arbete och denna ansökan bevara museets kulturhistoriskt unika samlingar av byggnader och föremål i sina miljöer på museiområdet i Bunge. Därmed kan Bungemuseet, med byggnader från 1600-talets första hälft och vidare genom århundradena fram till 1930-talets skola, belysa människors levnadsförhållanden och villkor i olika kulturhistoriska sammanhang.
Genom Bungemuseet AB:s drift- och programverksamhet görs dessa samlingar tillgängliga för allmänheten för att i folkbildningssyfte öka förståelsen både för vår historia och framtid.

Projektet löper över kalenderåret 2020 och utförs enligt avtal med Rute Woodcraft / Krister Hafdell. Specificerad lista över aktuella insatser återfinns i bilaga 1. Alla insatser beslutas av styrelsen enligt en flerårig restaureringsplan. Alla arbetsinsatser dokumenteras, redovisas och utvärderas av föreningens styrelse vid årets slut.
2020-12-31
150.000 kronor
Vård
Kostnader: Arbete: 150.000:- inkl. skatter och avgifter enl tecknat avtal
Material: 25.000:- falbräder till tak och övrigt virke, kalk, sand mm.
Intäkter: 150.000:- ansökta projektmedel Gotlandsfonden

Ansökan har gjorts också till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för 2020 med 150.000 kronor avseende finansiering av detta projekt men ansökan har avslagits.

Anslag till mera omfattande restaureringsarbeten som ligger utanför de uppdrag som inbegrips i detta projekt har för år 2020 sökts hos Länsstyrelsen i Gotlands Län, 7:2-medel, samt Region Gotland, verksamhetsbidrag och avser total restaurering av klockstapeln i museets änge. Se bifogad fil.
Ansökan har gjorts också till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för 2020 med 150.000 kronor avseende finansiering av detta projekt men ansökan har avslagits.
Inga beviljade medel har erhållits för detta projekt
1
Projekt-GF-20.pdf
Projekt-GF-20.docx
Projekt-GF-20.pdf
19
155.4.6.235
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
1:20 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Boken med arbetsnamnet Märta

Kerstin Kalström
Fårö Kalbjerga 3551
kalbjerga@gmail.com
0702441668
Boken med arbetsnamnet Märta
Min bok som jag ännu bara kallar ” Märta” och som jag söker ekonomiskt bidrag tillför layout och tryckning, handlar om min svärmor Märta Kalström. Hon föddes på Fårö1904 av fattiga föräldrar och fick elva syskon.
Märta utackorderades till ett barnlöst par där hon fick arbeta för skor och skolgång. Hon gifter sig och får 12 egna barn. Hon blir bondmora på en mycket karg Fårögård (Kalbjerga= kala berget)
I boken skildrar jag skillnaden mellan att vara ”fattigfolk” och att vara husbönder med egen gård. Jag beskriver den starka tradition som styrde vad som var männens område och vad som var kvinnfolksgöra.
Boken skildrar också kyrkans makt och vad som kunde ske i skolan i början av 1900-talet. Där Märtas klasskamrat ofta kissade på sig i skolan och fick en örfil som straff.
Även effekterna på Fårö under världskrigen. Allt som ransonerades med kuponger och man var tvungen att ansöka om att få slakta sin egen gris.
Jag har försökt att skildra Märtas hårda liv, utan att det ska kännas tungt att läsa boken. Märtas glada lynne och arbetskapacitet har varit viktigt att beskriva.
Jag anser att den här historien behöver berättas. Det är bara ca 100 år sedan Märta var barn och ändå är skillnaderna mellan den tidens livsstil och dagens så oerhört stora. Jag anser det viktigt att belysa hur förhållandena kunde vara i Sverige på första hälften av 1900-talet.
November 2020
80 000 kr
Publicering
Offert på layout på 38. 000 kr och
offert på tryckning vid svenskt tryckeri 62 000 kr
Sällskapet DBV
Patriotiska sällskapet
Åke Wibergs stiftelse
Gotlands Hembygdsförbund
Beviljat 5000 kr från Ragnar och Lydia Nilsson Solbjärge i Fröjel Stiftelse
1
18
193.150.251.246
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
12:03 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Renovering av Dalhem Malms 1:3

Dalhems Sockenförening
Dalhem Kaungs 524
tryggve.pettersson@gotland.se
049838242
Renovering av Dalhem Malms 1:3
Syftet med projektet är att renovera fasaden på fastigheten så att byggnaden inte ytterligare förstörs.

Renoveringen är av största vikt för att fastigheten inte skall drabbas av fler större skador och ytterligare förfalla.

Malms är en gammal fastighet som varit änkesäte till prästgården i Dalhem.
Fastigheten köptes av Dalhems Hembygdsförening (numera Dalhems Sockenförening) 1987 och man har sedan renoverat taket och lagat skorstenarna samt målat huset. Invändigt ha man sedan restaurerat salen, farstun samt ett mindre rum. Skicket på fasaden är dock dåligt varför det blivit nödvändigt att byta ut delar av densamma (se bifogad offert).

Dalhems Sockenförening vill renovera fasaden för att förhindra ytterligare förfall och möjliggöra ett större utnyttjande av fastigheten i form av visningar, möteslokal etc.
2021-05-31
100 000 kr
Vård
Se bilagda offerter.
Då offerten gällande renoveringen är något år gammal torde kostnaderna ha ökat något varför vi söker bidra med 100 000 kr.
Länsstyrelsen Gotland, 382 400 kr.
Kungafonden, 60 000 kr.
Inga medel har ännu erhållits.
1
Malms-Dalhem-1-2.pdf
Dalhem-Malms-1.3-AM-Offert-.pdf
17
147.186.189.200
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 10, 2020
8:06 f m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Från Gutabygd 2020

Annika Melin
Gotlands Hembygdsförbund
S:t Hansgatan 49, 621 56 Visby
info@annikamelin.se
070 543 26 26
Från Gutabygd 2020
Från Gutabygd – Gotlands Hembygdsförbunds årsbok – lämnar nu sitt nyligen firade 40-årsjubileum och traskar vidare in i framtiden. Med en ny välfylld samling berättelser om Gotland.
I årets bok kommer man att kunna läsa allt om Stenkyrkeäpplet och om konstnären Naemi Eriksson, som skulle fyllt 100 år i år, om öns spännande utvecklingsbolag, ingen annan kommun i landet har så många, om Snäckbussarnas historia och om det grillade lammet på Gotland. Fiskets historia har sin plats och också berättelsen om hur Boges stolthet Tjelvars grav plötsligt hamnade i Gothem. De här historierna är bara några exempel på vad vi tänker bjuda på i maj, när boken släpps.

Vi har tacksamt tidigare från Gotlandsfonden tagit emot tryckbidrag till Från Gutabygd, och hoppas att även 2020 få ta emot ett sådant. Gärna 20 000 kronor eller mer!

Innehållsförteckning i 2020 års bok:

1. Spördagars historia
2. Stenkyrkeäpplets historia
3. Det grillade lammets historia på Gotland
4. Om fisket på Gotland
5. Blått centrum –
6. Anna-Kajsa Hallgard
7. Föreningsartiklar
8. Vange-museet.
9. De 13 utvecklingsbolagen på ön
10. Fäijakå-präise plus vinnaren
11. Murare Karlsson på Sudret
12. Bi-älskarna på Sudret
13. Porträtt av Naemi Eriksson
14. Mullbärens historia på Gotland
15. Snäckbussarna
16. Årets socken, Gammelgarn
17. Tjelvars grav. Från Boge till Gothem
18. Årets bokutgivningar på Gotland
19. Ängskommittén och GHF:s årsberättelse
20. Ängsbelöningarna
21. Författarpresentationer.
Maj 2020
20 000 kronor
Publicering
Tryckning 70 000 kronor, formgivare 40 000 kronor
Sällskapet DBW – 15 000 kronor
Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 5 000 kronor
Region Gotland 5 000 kronor
1
16
78.68.121.105
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.2 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


februari 7, 2020
2:16 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se

Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse

Tina Messing
Mjölkgatan 10
post@tinamessing.se
0735669780
Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse
Jag, Tina Messing, arbetar sedan år 2011 med en sammanställning av familjeföretaget Hemlin Foto som verkade i Visby 1955-2007. Materialet är av nationellt intresse, då det speglar småföretagande under ett halvt sekel, innehåller en och en halv miljon bilder som skildrar utvecklingen i Sverige – privat såväl som offentligt – och berättar om fotografi, från glasplåtar till jpg-filer. Kring den stundande bokutgivningen samarbetar jag med Landsarkivet i Visby, där Hemlin Fotos bildarkiv förvaras och där jag har erbjudits fri arbetsplats, samt det gotländska bokförlaget eddy.se.
Då materialet är så mångfasetterat och omfångsrikt planeras utgivningen ske i tre steg, genom tre olika böcker som ges ut med ett års mellanrum. Den första boken planeras utkomma hösten 2021 och det är för den jag nu söker finansiering. Titel: Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse. Boken kommer att innehålla texter och bilder som fokuserar på företagets utveckling och sociala och fotohistoriska betydelse. Den kommer att överblicka både de fotografiska genrer som företaget framställde och skildringar av familjen Hemlins öden och äventyr. Syftet är att beskriva Gotland/Sverige ur ett företagshistoriskt perspektiv.
Researchen är så gott som klar, liksom bärande texter. Återstår gör det redaktionella arbetet, liksom den omfattande digitaliseringen av Hemlin Fotos bildarkiv, det urval bilder som kommer att utgöra underlag för alla tre böckerna, för utställningar och föreläsningar.
1 september 2021
50 000 kr
Dokumentation
Beloppet avser min arbetsinsats i projektet, då jag på halvtid arbetar med detta utan ersättning.
Författarfonden 50 000 kr
Andra fonder söks för själva bokproduktionen, inte för min arbetsinsats.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse år 2014, 20 000 kr (för researcharbete)
1
CV-Tina-Messing-2020.pdf
Projektbeskrivning-Hemlin-Foto.pdf
15
192.121.221.250
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Skyddad: Ansökan


februari 6, 2020
2:32 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se