1288 – Ett delat land

Katarina Söderdahl
Norra Kyrkogatan 3, 621 55 Visby
info@detvarengangforlag.se
0733 307 398
1288 – Ett delat land
Vi söker stipendium till vårt bokprojekt ”1288 – Ett delat land”, som handlar om inbördeskriget i den fria handelsrepubliken Gotland. Hur det för alltid kom att förändra uppfattningen om staden Visby respektive landet Gotland och varför händelsen är viktig i Svensk historia. För de flesta är inbördeskriget okänt.
Vi gör ett nedslag i gotländsk och svensk historia och knyter an till nutida händelser. Boken ska väcka nyfikenhet och göra berättelsen lättillgänglig genom bild och text och vänder sig till dem som normalt inte läser historieböcker. Det är en fackbok som även kan fungera som diskussionsunderlag, med tillhörande lärarhandledning, i gymnasieskola och sfi/sva. Med stipendiet har vi möjlighet att förverkliga den här första boken som blir startskottet i vår serie populärhistoriska faktaböcker med ”glömda” berättelser hämtade ur Gotlands historia.
Våren 2020
35 000 kr
Publicering
• Tryck, upplaga 1000 – 55 000 kr
• Repro – 10 000 kr
• Redaktör – 10 000 kr
• Faktagranskning – 10 000 kr
• Layout – 20 000 kr (300 – 400 kr /sida)
• Distribution och marknadsföring – Ingen budget klar

Total kostnad ca 105 000 kr
• Stiftelsen Längmanska kulturfonden – 50 000 kr
• Sällskapet DBW – 15 000 kr
• Tryckbidrag, Region Gotland – 7 000 kr
1
1288_omslag-uppslag-låguppl.pdf
1288_tryckoffert-kostnader.pdf
CV_Soderdahl-Bornmarker.pdf
13
217.211.192.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
februari 5, 2020
9:42 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se